Trójkąt 30-60-90 oraz 45-45-90 - Testy Ósmoklasisty

Trójkąt 30 60 90 i Trójkąt 45 45 90 – Testy ósmoklasisty

Trójkąt 30 60 90

Trójkąt 30°,60°,90° to połowa trójkąta równobocznego. Na przeciw kąta 30° jest najkrótszy bok oznaczony przez symbol a, na przeciw 90° jest najdłuższy bok oznaczony przez 2a, a na przeciw 60° jest średni bok oznaczony przez \(a\sqrt{3}\). Zatem w skrócie możemy powiedzieć, że boki są w stosunku: \(a,2a,a\sqrt{3}\).

W książkach są dwa alternatywne oznaczenia boków trójkąta 30°,60°,90°. Zobacz rysunek niżej. W zadaniach jednak łatwiej stosuje się pierwsze oznaczenia wyrażony symbolami: \(a,2a,a\sqrt{3}\).

Trójkąt 30 60 90 proporcje

Trójkąt 45 45 90

Trójkąt 45°,45°,90° to połowa kwadratu. Na przeciw ka zdego kąta 45° jest przyprostokątna oznaczona przez symbol a, na przeciw 90° jest najdłuższy bok, przeciwprostokątna oznaczony przez 2a, a na przeciw 60° jest średni bok oznaczony przez \(a\sqrt{2}\). Zatem w skrócie możemy powiedzieć, że boki są w stosunku: \(a,a,a\sqrt{2}\).

Zobacz na rysunku jak prezentują się wzory na trójkącie 45°,45°,90°.

Trójkąt 45 45 90

Trójkąty 30°,60°,90° i 45°,45°,90° jako trójkąty ekierkowe

Trójkąt 30°,60°,90° ma kształt ekierki, która jest połową trójkąta równobocznego. Zatem dwie takie ekierki tworzą trójkąt równoboczny.

Trójkąt 45°,45°,90° ma kształt ekierki, która jest połową kwadratu. Zatem dwie takie ekierki tworzą kwadrat. Zobacz animację niżej.

trojkat 30 60 90 oraz 45 45 90

Trójkąty o kątach 30°,60°,90° i 45°,45°,90° – Zadania

Zadanie 19. (0–1)

Na przekątnej BD kwadratu ABCD o boku długości 4 zbudowano trójkąt równoboczny BED.

Pole trójkąta równobocznego

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole trójkąta BED jest równe

A. \(2\sqrt{6}\)
B. \(4\sqrt{6}\)
C. \(8\sqrt{3}\)
D. \(16\sqrt{3}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 22. (0–2)

Przekątna prostokąta ABCD nachylona jest do jednego z jego boków pod kątem 30°. Uzasadnij, że pole prostokąta ABCD jest równe polu trójkąta równobocznego o boku równym przekątnej tego prostokąta.

Własności rtójkąta 30,60,90 stopni
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 18.

Kąt ostry rombu ma miarę 45º, a wysokość rombu jest równa h.

romb z danym kątem

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Pole tego rombu można wyrazić wzorem

Wysokość rombu
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 33. (0-5)

Jadąc długą, prostą drogą, Ewa widziała elektrownię wiatrową zaznaczoną na rysunku literą E. Z punktu A widać było elektrownię pod kątem 30º od kierunku jazdy, a z punktu B – pod kątem 60º. Długość odcinka AB jest równa 20 km. Po pewnym czasie, przejeżdżając przez punkt C, Ewa minęła elektrownię.

Wpisz na rysunku miary kątów zaznaczonych łukami (∡ BEC i ∡ AEB). Oblicz odległość (BE) elektrowni od punktu B oraz odległość (CE) elektrowni od drogi. Zapisz obliczenia. Wynik zaokrąglij do części dziesiątych.

Trójkąt prostokątny, testy gimnazjalne
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl