Testy ósmoklasisty z matematyki - Wybrane zadania z pierwiastków

Testy ósmoklasisty z pierwiastków (8 klasa)

Zadania z pierwiastków z egzaminów właściwych i próbnych ósmoklasisity

Zadanie 5. (0-1) Egzamin ósmoklasisty 2023 CKE

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wyrażenie \(\sqrt{81}-\sqrt{49}\) jest równe A/B

A. 2
B. \(\sqrt{32}\)

Wyrażenie \(\sqrt{144}+\sqrt{25}\) jest równeC/D

C. 13
D. 17
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 8. (0-1). Egzamin ósmoklasisty 2022 CKE

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba \(\sqrt{60}\) jest

A. większa od 3 i mniejsza od 4
B. większa od 4 i mniejsza od 5.
C. większa od 7 i mniejsza od 8.
D. większa od 8 i mniejsza od 9.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (0-1). Egzamin ósmoklasisty 2021 CKE

Do liczby \(\left( -\sqrt{10} \right)\) dodajemy 5.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Otrzymany wynik jest liczbą

A. większą od 1.
B. dodatnią mniejszą od 1.
C. mniejszą od (– 8).
D. ujemną większą od (– 8).
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (0-1). Egzamin ósmoklasisty 2020 CKE

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia \(\sqrt{3}\left( \sqrt{27}-\sqrt{12} \right)\) jest równa

A. \(\sqrt{3}\)
B. 3
C. \(\sqrt{45}\)
D. \(\sqrt{69}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1). Egzamin ósmoklasisty 2019 CKE

Dane są cztery wyrażenia:

I. \(4+\sqrt{35}\)
II. \(6+\sqrt{17}\)
III. \(17-\sqrt{48}\)
IV. \(15-\sqrt{26}\)

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 10? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. I i II
B. II i III
C. III i IV
D. I i IV
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Zadania z pierwiastków z egzaminów gimnajalnych – poziom ósmoklasisty

Pierwiastki przedstawione w zadaniach pochodzą z egzaminów ósmoklasisty i testów gimnazjalnych. To dobry materiał powtórzeniowy dla ósmoklasisty.

Zadanie. (0-1)

Dane są liczby: a=\(4\sqrt{3}\), b=\(3\sqrt{8}\), c=\(6\sqrt{2}\), d=\(2\sqrt{6}\).

Która zależność jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.a>b
B. b<c
C. a>d
D. c=d
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Iloraz \(\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{75}\cdot \sqrt{3}}\) jest równy

A. \(\frac{2\sqrt{3}}{15}\)
B. \(\frac{2}{5}\)
C. \(\frac{4\sqrt{3}}{15}\)
D. \(\frac{4}{5}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba \(\sqrt[3]{8}-3\) jest liczbą naturalną. PRAWDA/FAŁSZ
Liczba \(\sqrt[3]{64}-\sqrt{25}\) jest liczbą ujemną. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie. (0–1)

Dane są trzy wyrażenia:

Pierwiastki, działania na pierwiastkch

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II.
B. Tylko I i III.
C. Tylko II i III.
D. I, II i III.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba \(\sqrt[3]{81\cdot 64}\) jest równa

A. 72
B. 36
C.\(24\sqrt[3]{3}\)
D. \(12\sqrt[3]{3}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie. (0–1)

Dane jest przybliżenie \(\sqrt{5}\approx 2,236.\)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Przybliżanie pierwiastków

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Rozwiązanie:

Przybliżenie pierwiastka z 20
Zadanie.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Szacowanie pierwiastków

A. 10 i 11   B. 11 i 12   C. 12 i 20   D. 30 i 40

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl