Testy ósmoklasisty – wybrane zadania z egzaminu gim. 2017 -

Testy ósmoklasisty – wybrane zadania z egzaminu gim. 2017

Zadanie 1. (0–1)Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017.

Turysta A szedł ze schroniska w kierunku szczytu, natomiast turysta B schodził ze szczytu w kierunku schroniska. Obaj szli tym samym szlakiem i tego samego dnia. Wykresy przedstawiają, na jakiej wysokości względem poziomu morza znajdowali się turyści w określonym czasie.

Wykres zależności matematycznej

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Turyści spotkali się na szlaku między godziną 13:00 a 14:00. PRAWDA/FAŁSZ
B. Turyści spotkali się w miejscu położonym między 1700 a 2000 m n.p.m. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0–1)

Paweł przejechał na rowerze trasę długości 700 m w czasie 2 min.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prędkość średnia, jaką uzyskał Paweł na tej trasie, jest równa:

A. 10,5 km/h
B. 14 km/h
C. 21 km/h
D. 35 km/h
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0–1)

Dane są cztery wyrażenia:

\[\begin{align} & I.\quad \frac{3}{4}\cdot \left( -3 \right) \\ & II.\quad \frac{3}{4}:\left( -3 \right) \\ & III.\quad \frac{3}{4}+\left( -3 \right) \\ & IV.\quad -\frac{3}{4}-3 \\ \end{align}\]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Największą wartość ma wyrażenie:

A. I
B. II
C. III
D. IV
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zaokrąglenie ułamka okresowego 9,2(6) z dokładnością do 0,001 jest równe

A. 9,262
B. 9,263
C. 9,266
D. 9,267
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (0–1)

Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest a, cyfrą jedności jest b oraz spełnione są warunki: b > a i a + b = 12.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Warunki zadania spełnia siedem liczb. PRAWDA/FAŁSZ
B. Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 3. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Potęgi, działania na potęgach Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0–1)

Dane są trzy wyrażenia:

Pierwiastki, działania na pierwiastkch

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II.
B. Tylko I i III.
C. Tylko II i III.
D. I, II i III.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (0–1)

W pewnej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło o 60 chłopców więcej niż dziewcząt. Chłopcy stanowili 65% liczby osób piszących egzamin.

Ile dziewcząt przystąpiło do tego egzaminu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 200
B. 130
C. 70
D. 39
E. 21
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0–1)

Dane są dwie liczby x i y. Wiadomo, że 8≥x oraz y≤-2.

Oś liczbowa

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Najmniejsza możliwa wartość różnicy x – y jest równa

A. 10
B. 6
C. –6
D. –10
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0–1)

Na rysunku przedstawiono sposób ułożenia wzoru z jednakowych elementów i podano długości dwóch fragmentów tego wzoru.

Wyrażenia algebraiczne na egzaminie

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Fragment wzoru złożony z 3 elementów ma długość:

A. 15cm
B. 15,75cm
C. 16,5cm
D. 18cm
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0–1)

Do dwóch koszy wrzucono piłki szare i czarne. Na diagramie przedstawiono liczbę piłek każdego koloru w I i w II koszu.

Prawdopodobieństwo Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0–1) Przekształcanie wzorów

Kto z uczniów poprawnie wyznaczył zmienną r? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Agata
B. Bartek
C. Czarek
D. Dorota
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0–1)

Sprzedawca kupił do swojego sklepu m kilogramów marchwi i b kilogramów buraków: zapłacił po 1,50 zł za kilogram marchwi i po 0,90 zł za kilogram buraków. Warzywa te sprzedał za łączną kwotę 180 złotych.

Które wyrażenie przedstawia różnicę kwoty uzyskanej za sprzedane warzywa i kosztu ich zakupu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. m · 1,5 + b · 0,9 + 180
B. m · 1,5 – b · 0,9 – 180
C. 180 – (m · 1,5 + b · 0,9)
D. 180 – (m · 1,5 – b · 0,9)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0–1)

Dwie przecinające się proste utworzyły cztery kąty. Suma miar trzech z tych kątów jest równa 225°.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Suma miar kątów ostrych wyznaczonych przez te proste jest równa 90°. PRAWDA/FAŁSZ
B. Jeden z dwóch kątów przyległych jest trzy razy większy od drugiego kąta. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0–1)

Z kartki w kształcie kwadratu o boku 6 odcięto ćwierć koła o promieniu 6 (patrz rysunek).

Pole wycinka kołowego

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole powierzchni pozostałej zacieniowanej części kartki jest równe

A. 144-12π
B. 144-36π
C. 36-3π
D. 39-9π
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0–1)

Z kwadratu odcięto trójkąty tak, że linie cięcia przeprowadzono przez środki boków tego kwadratu (rysunek I). Z odciętych trójkątów ułożono trójkąt ABC (rysunek II).

Kwadrat i jego własności

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Trójkąt ABC jest prostokątny i równoramienny. PRAWDA/FAŁSZ
B. Pole trójkąta ABC jest połową pola kwadratu. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0–1)

Prostokąt o wymiarach \(3\sqrt{3}\)cm i \(5\sqrt{3}\)cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole jednego kwadratu jest równe:

A. 1 cm2
B. \(\sqrt{3}c{{m}^{2}}\)
C. \(\sqrt{45}c{{m}^{2}}\)
D. 3 cm2
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0–1)

Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 90 cm, 40 cm, 50 cm wlano 40 litrów wody.

Ile litrów wody należy jeszcze dolać do akwarium, aby sięgała ona do połowy jego wysokości? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 50
B. 70
C. 90
D. 140
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0–1)

Jacek z 14 jednakowych sześciennych kostek skleił figurę, której widok z przodu i z tyłu przedstawiono na rysunkach.

Sześcian, klocki sześcienne

Całą figurę, również od spodu, Jacek pomalował.

Ile sześciennych kostek ma pomalowane dokładnie 4 ściany? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 8
B. 7
C. 6
D. 5
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Zadania otwarte z egzaminu gimnazjalnego 2017

Zadanie 21. (0–2) Dowód matematyczny

Zapisano trzy różne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 4, oraz dwie inne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 2. Uzasadnij, że średnia arytmetyczna zestawu tych pięciu liczb jest równa 3,2. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23. (0–4)

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę. Dwie dłuższe krawędzie podstawy graniastosłupa mają 12 cm i 13 cm długości, a pole zacieniowanej części siatki graniastosłupa jest równe 168 cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl