Testy ósmoklasisty matematyka – wybrane zadania z egzaminu gim. 2019 -

Testy ósmoklasisty matematyka – wybrane zadania z egzaminu gim. 2019

Zadanie 1. (0-1)

W dwóch litrowych butelkach była woda. Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się objętość wody w pierwszej butelce w trakcie przelewania do niej całej zawartości drugiej butelki. zadanie 1 egzamin gimnazjalny 2019 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Na początku w pierwszej butelce było 200 ml wody, a w drugiej butelce było 800 ml wody. PRAWDA/FAŁSZ
W czasie ostatnich trzech sekund przelano 200 ml wody. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Zosia zebrała 2 kg malin i wsypała je do trzech takich samych pojemników. Masa pustego pojemnika była równa 0,05 kg. Pierwszy pojemnik z malinami miał masę \(\frac{3}{4}\) kg, a masa drugiego pojemnika z malinami była równa 0,70 kg.

Ile malin wsypała Zosia do trzeciego pojemnika? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 0,45 kg
B. 0,55 kg
C. 0,60 kg
D. 0,65 kg
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Na osi liczbowej zaznaczono dwa punkty S i T. Odcinek ST podzielono na 12 równych części.

odcinek ST na osi liczbowej egzamin gimnazjalny 2019

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka ST jest równa

A. 1750
B. 1500
C. 1250
D. 1000
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Dane są liczby:

I. 0,1(47)
II. 0,1552
III. 0,1(5)

Dla których liczb zaokrąglenie do części setnych jest równe 0,15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. I, II i III
B. Tylko I i II
C. Tylko I i III
D. Tylko I.
E. Tylko III
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0-1)

Kacper zabrał na wycieczkę dwa razy mniej pieniędzy niż Wojtek. Kacper wydał połowę swoich pieniędzy, a Wojtek wydał \(\frac{1}{4}\) swoich.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kacper wydał tyle samo pieniędzy, ile wydał Wojtek.PRAWDA/FAŁSZ

Po wycieczce Kacprowi zostało trzy razy mniej pieniędzy niż Wojtkowi.PRAWDA/FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (0-1)

Dane są liczby: a=\(4\sqrt{3}\), b=\(3\sqrt{8}\), c=\(6\sqrt{2}\), d=\(2\sqrt{6}\).

Która zależność jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.a>b
B. b<c
C. a>d
D. c=d
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 8. (0-1)

Do zbiornika wypełnionego w 65% wodą dolano 12 litrów wody. Teraz woda wypełnia 80% pojemności zbiornika.

Ile litrów wody jest teraz w zbiorniku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 52 litry
B. 64 litry
C. 77 litrów
D. 80 litrów
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 9. (0-1)

Dane są trzy liczby:

a=1023+1,b=1023-1, c=1023+2.

Które z tych liczb są podzielne przez 3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko liczby a i b.
B. Tylko liczba b
C. Tylko liczby b i c.
D. Tylko liczba c.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 10. (0-1)

Dany jest zestaw liczb: 4, 9, 11, 15, 21.

Do podanych liczb dopisano jeszcze jedną liczbę i wtedy średnia arytmetyczna nowego zestawu liczb zwiększyła się o 1.

Która liczba została dopisana? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 10
B. 12
C. 13
D. 18
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Informacje do zadań 11 i 12

W ośrodku szkoleniowym są jednakowe stoliki, których blaty mają kształt trapezów równoramiennych, jak przedstawiono na rysunku 1.

rysunek do zadań 11 i 12 egzamin gimnazjalny 2019

Stoliki można ze sobą łączyć na różne sposoby. Na rysunkach przedstawiono trzy przykładowe zestawienia stolików w stoły konferencyjne oraz sposoby ustawienia przy nich krzeseł.

3 sposoby ułożenia stolików egzamin gimnazjalny
Zadanie 11. (0-1)

W ośrodku jest 36 stolików. Postanowiono je ustawić w jeden z trzech sposobów pokazanych na powyższych rysunkach.

Które z poniższych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób I uzyska się tyle samo miejsc siedzących, ile powstaje po ustawieniu wszystkich stolików w sposób II.
B. Najmniejszą liczbę miejsc siedzących uzyska się po ustawieniu wszystkich stolików w sposób III.
C. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób I uzyska się 108 miejsc siedzących.
D. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób II uzyska się 96 miejsc siedzących.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kąty trapezu przedstawionego na rysunku 1 mają miary: 60°, 60°, 120°, 120°. PRAWDA/FAŁSZ

Krótsza podstawa tego trapezu jest 2 razy mniejsza od jego dłuższej podstawy. PRAWDA/FAŁSZ

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

Czy 18% liczby 15 jest większe niż 15% liczby 18? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

zadanie 14 procent z liczby egzamin gimnazjalny 2019 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

Punkty A i B są środkami boków kwadratu o polu 36a2.

zadanie 15 pole wybranej części kwadratu egzamin gimnazjalny 2019

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Suma pól zacieniowanych części kwadratu jest równa:

A. 2,25a2
B. 4,5a2
C. 9a2
D. 18a2
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0-1)

Na dwóch bokach trójkąta prostokątnego ABC zbudowano kwadraty. Pole kwadratu zbudowanego na boku BC jest równe 169, a pole kwadratu zbudowanego na boku AC jest równe 25.

egzamin gimnazjalny zadanie 16 kwadraty na bokach trójkąta

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Bok BC ma długość 13. PRAWDA/FAŁSZ

Pole kwadratu zbudowanego na boku AB jest równe 144. PRAWDA/FAŁSZ

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0-1)

Pole ćwiartki koła przedstawionej na rysunku jest równe 4πcm2.

pole trójkąta ABC zadanie 17 egzamin gimnazjalny 2019

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole trójkąta ABC jest równe

A. 4cm2
B. 8cm2
C. 16cm2
D. 32cm2
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0-1)

Prostokątna ramka ma szerokość 2 cm oraz |KL| =15 cm, |NK| = 9 cm (patrz rysunek).

podobieństwo i obwód prostokątów zadanie 18 egzamin gimnazjalny 2019

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Prostokąty ABCD i KLMN są podobne. PRAWDA/FAŁSZ

Obwód prostokąta ABCD jest o 8 cm mniejszy od obwodu prostokąta KLMN. PRAWDA/FAŁSZ

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-1)

Ostrosłup i graniastosłup mają takie same podstawy. Obie bryły mają łącznie 25 wierzchołków.

Ile wierzchołków ma ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 6
B. 8
C. 9
D. 10
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0-1)

Z sześcianu o objętości 27 cm3 usunięto jedną kostkę sześcienną o krawędzi 1 cm. Ściana usuniętej kostki należała do ściany sześcianu, ale żaden z wierzchołków tej kostki nie należał do krawędzi sześcianu.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole powierzchni powstałej bryły jest równe

A. 48 cm2
B. 54 cm2
C. 58 cm2
D. 59 cm2
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21. (0-2)

W trójkąt równoramienny ABC (|AC|= |BC|) wpisano okrąg o środku S. Punkty wspólne okręgu i trójkąta oznaczono literami M, N i P. Uzasadnij, że trójkąty ASM i PBS są przystające.

zadanie 21 okrąg wpisany w trójkąt egzamin gimnazjalny 2019 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23. (0-4)

Na rysunku przedstawiono fragment siatki graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.

fragment siatki graniastosłupa zadanie 23 egzamin gimnazjalny 2019

Pole narysowanego trójkąta jest równe \(16\sqrt{3}\) cm2, a pole prostokąta jest równe
\(24\sqrt{3}\) cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl