Matematyka w praktyce -

Matematyka w praktyce

Zadanie 2. (0-1)

Zosia zebrała 2 kg malin i wsypała je do trzech takich samych pojemników. Masa pustego pojemnika była równa 0,05 kg. Pierwszy pojemnik z malinami miał masę \(\frac{3}{4}\) kg, a masa drugiego pojemnika z malinami była równa 0,70 kg.

Ile malin wsypała Zosia do trzeciego pojemnika? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 0,45 kg
B. 0,55 kg
C. 0,60 kg
D. 0,65 kg
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 1. (0-1)

W dwóch litrowych butelkach była woda. Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się objętość wody w pierwszej butelce w trakcie przelewania do niej całej zawartości drugiej butelki. zadanie 1 egzamin gimnazjalny 2019 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Na początku w pierwszej butelce było 200 ml wody, a w drugiej butelce było 800 ml wody. PRAWDA/FAŁSZ
W czasie ostatnich trzech sekund przelano 200 ml wody. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 21.

Cena godziny korzystania z basenu wynosi 12 zł. Można jednak kupić miesięczną kartę rabatową za 50 złotych, upoważniającą do obniżki cen, i wtedy za pierwsze 10 godzin pływania płaci się 8 złotych za godzinę, a za każdą następną godzinę – 9 złotych. Wojtek kupił kartę rabatową i korzystał z basenu przez 16 godzin. Czy zakup karty był dla Wojtka opłacalny? Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 32. (0-4)

Uczniowie klasy III wybierali przedstawiciela do samorządu szkolnego. Było troje kandydatów: Ola, Paweł i Romek. W klasie jest 32 uczniów i każdy z nich oddał jeden ważny głos. Zwyciężyła Ola, uzyskując mniej niż połowę głosów. Reszta głosów rozłożyła się równo między pozostałych kandydatów. Ile głosów otrzymała Ola, a po ile pozostali kandydaci? Znajdź i wypisz wszystkie możliwości. Uzasadnij, że nie ma więcej.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 31. (0-2)

Postanowiono postawić przydomową elektrownię wiatrową. Zgodnie z zaleceniami maksymalna odległość końca obracającej się łopaty elektrowni od ściany domu powinna być równa podwojonej wysokości domu.

Koło 		- egzamin gimnazjalny 2008

Wysokość słupa elektrowni wiatrowej jest równa 16,5 m, a długość łopaty jest równa 3,5 m. W jakiej odległości od ściany domu o wysokości H = 12,3 m powinien stać słup tej elektrowni wiatrowej? Która z danych podana została niepotrzebnie?

Odpowiedź: Odległość słupa elektrowni od ściany domu powinna być równa ……………
Niepotrzebna dana ………………………………………………

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Informacje do zadań 5. i 6.

Gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zamożności korzystają z różnych źródeł energii i zużywają różną jej ilość. Wykres ilustruje tę zależność dla Brazylii.

Wykres zależności - Testy gimnazjalne
Zadanie 5. (0-1)

W którego typu gospodarstwach podstawowym źródłem zużywanej energii jest drewno opałowe?

A. W gospodarstwach niezamożnych.
B. W gospodarstwach średnio zamożnych.
C. W gospodarstwach zamożnych.
D. W gospodarstwach wszystkich typów.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (0-1)

Z analizy wykresu wynika, że w Brazylii

A. gospodarstwa zamożne zużywają przeciętnie mniej gazu ziemnego niż niezamożne.
B. gospodarstwa zamożne zużywają przeciętnie więcej energii uzyskanej z gazu ziemnego niż pozostałe.
C. wszystkie gospodarstwa zużywają głównie energię uzyskaną z paliw płynnych.
D. gospodarstwa zamożne zużywają przeciętnie więcej energii elektrycznej i paliw płynnych niż pozostałe.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Tabela do zadania 35. zawiera ceny paliw.

Cena benzyny Cena gazu
3,80 zł / l 1,60 zł / l
Zadanie 35. (0-5)

Montaż instalacji gazowej w samochodzie kosztuje 2208 zł. Samochód spala średnio 7 litrów benzyny lub 8 litrów gazu na każde 100 km drogi. Oblicz, po ilu miesiącach zwrócą się koszty instalacji, jeśli w ciągu miesiąca samochód przejeżdża średnio 2000 km. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0-1)

Wojtek, Marek, Janek i Kuba zorganizowali wyścigi rowerowe. W tabeli podano czasy uzyskane przez chłopców.

Testy 	gimnazjalne

Ile czasu po zwycięzcy przybył na metę ostatni chłopiec?

A. 1 min 2 s   B. 2 min 28 s   C. 3 min 8 s   D. 3 min 32 s

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 15. (0-1)

Zosia zaoszczędziła 45 zł. Bilet do ogrodu botanicznego kosztuje 10,50 zł. Ile najwięcej biletów może kupić Zosia?

A. 2   B. 3   C. 4   D. 6

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 19. (0-1)

Tabela przedstawia ceny kart wstępu na pływalnię. Czas pływania uwzględnia liczbę wejść oraz czas jednego pobytu na basenie.

Testy gimnazjalne

Godzina pływania jest najtańsza przy zakupie karty

A. I   B. II   C. III   D. IV

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl