Egzamin próbny ósmoklasisty z matematyki z Operonem 2019/2020

Egzamin próbny ósmoklasisty z matematyki z Operonem 2019/2020

Źródło arkusza:
https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Ogolnopolski-Probny-Egzamin-Osmoklasisty

https://www.youtube.com/watch?v=JDVusjgRhNA
Zadanie 1. (0-1)

Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Jakim ułamkiem liczby 3,5 jest liczba 5?

A. \(\frac{1}{7}\)
B. \(\frac{7}{5}\)
C. \(\frac{7}{10}\)
D. \(\frac{10}{7}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Dane jest wyrażenie (2x − 3) (x + 3) − (x − 1)2.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Po doprowadzeniu do najprostszej postaci danego wyrażenia otrzymamy:

A. x2 +5x − 10
B. 3x2 + x − 8
C. x2 +7x +8
D. 3x2 +5x +10
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Dane jest równanie \(\frac{x}{2}+1=\frac{x}{3}\).
Jaka liczba jest rozwiązaniem tego równania? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. -6
B. -4
C. 2
D. 4
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Czy liczby 216 i 621 są wielokrotnościami tej samej nieparzystej liczby dwucyfrowej?
Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

Zadanie 4 wielokrotność egzamin próbny Operon 2019

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0-1)

W tabeli podano trzy wyrażenia.

Zadanie 5 potęgi egzamin ósmoklasisty Operon 2019

Które wyrażenia z tabeli mają wartość ujemną? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. I i II
B. tylko II
C. II i III
D. tylko III
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (0-1)

W pewnej szkole co szósty uczeń klasy ósmej deklaruje, że będzie kontynuował edukację w technikum. W tej szkole jest 21 takich uczniów.
Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Do danej szkoły uczęszcza A/B uczniów klas ósmych.

A. 105
B. 126

Uczniowie, którzy chcą się uczyć w technikum, stanowią C/D niż 20% wszystkich ósmoklasistów tej szkoły.

C. mniej
D. więcej
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (0-1)

Blokada rowerowa ma zapięcie z szyfrowanym zamkiem z trzema zapadkami. Na każdej z zapadek można ustawić cyfry od 0 do 9. Szyfr otwierający zamek tej blokady tworzą trzy cyfry, które są kolejnymi liczbami parzystymi.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli fałszywe.

Prawdopodobieństwo, że pierwszą cyfrą szyfru jest cyfra 0, wynosi \(\frac{1}{9}\). PRAWDA / FAŁSZ

Istnieją trzy możliwości wyboru szyfru dla zamka w takiej blokadzie. PRAWDA / FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 8. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia \(3a-{{a}^{2}}\) dla \(a=\sqrt{5}\) w przybliżeniu do całości jest równa:

A. -1
B. 0
C. 1
D. 2
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 9. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jeśli Kamil jedzie rowerem ze średnią prędkością 18 km/h, a Agata na hulajnodze elektrycznej pokonuje każde 400 m w ciągu minuty, to znaczy, że:

A. Kamil jedzie z prędkością półtora raza mniejszą niż Agata.
B. Prędkość jazdy Agaty jest większa ok. 33% od prędkości Kamila.
C. Kamil i Agata poruszają się z tą samą prędkością
D. Agata jedzie z prędkością o 6 km/h mniejszą niż Kamil.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 10. (0-1)

Dany jest kwadrat o polu powierzchni 48 cm2.
Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Ile wynosi długość przekątnej tego kwadratu?

A. \(2\sqrt{6}cm\)
B. \(4\sqrt{3}cm\)
C. \(4\sqrt{6}cm\)
D. \(8\sqrt{3}cm\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 11. (0-1)

Dany jest trapez KLMN, w którym boki LM i MN są przystające, a przekątna LN jest prostopadła do boku KN.
Zadanie 11 trapez egzamin próbny ósmoklasisty  Operon 2019

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kąt ostry NKL ma miarę 64°. PRAWDA / FAŁSZ

Trapez KLMN jest trapezem równoramiennym. PRAWDA / FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 12. (0-1)

Prostokąt przedstawiony na rysunku został częściowo pomalowany.

O jaki procent. Egzamin ósmoklasisty

Jaki procent prostokąta został pomalowany? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 52%
B. 65%
C. 75%
D. 80%
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 13. (0-1)

Kolejne liczby wstawiono do poniższej tabeli w pewien uporządkowany sposób. W przedstawionej tabeli brakuje jednej liczby.

Potęgi na egzaminie ósmoklasisty z matematyki

Jakiej liczby brakuje w tabeli? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 34
B. 52
C. 53
D. 62
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 14. (0-1)

Wykres przedstawia temperatury w stopniach Celsjusza, jakie odnotowano w wybranym tygodniu lipca. Temperatura w sobotę wynosiła tyle, ile średnia temperatura z pozostałych dni tygodnia.

Średnia, testy ósmoklasisty z matematyki

Jaką temperaturę odnotowano w danym tygodniu w sobotę? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. ok. 21°C
B. 24°C
C. ok. 25°C
D. 26°C
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 15. (0-1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Na mapie, która pomniejsza 600 tys. razy, rzeczywista odległość 150 km będzie odcinkiem o długości A/B.

A. 4 cm
B. 25 cm

Na planie wykonanym w skali C/D budynek o rzeczywistej długości 28 m to odcinek o długości 3,5 cm.

C. 1 : 125
D. 1 : 800
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 16. (0-2)

W prostokątnym układzie współrzędnych dane są dwa punkty: A= (-1,-2) i B =(2,1).

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

Czy punkt B leży w kole o środku w punkcie A i promieniu r = 4? Odpowiedź uzasadnij.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 17. (0-2)

W prostokącie o obwodzie 98 cm stosunek długości sąsiednich boków wynosi 2 : 5.

Oblicz pole tego prostokąta. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 18. (0-2)

W kole narysowano cięciwę o długości 10 cm, a jej końce połączono odcinkami ze środkiem koła, tak że powstał trójkąt, którego jeden z kątów ma miarę 120°.

Oblicz, jaką długość ma promień tego koła. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 19. (0-3)

Łączny koszt zakupu dwóch książek o różnych tytułach wynosił 82 zł. Do biblioteki zakupiono po 5 sztuk każdej z nich w promocyjnej cenie o 20% niższej. Koszt zakupu pierwszego tytułu wyniósł 152 zł.

Oblicz cenę każdej z książek przed promocją. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 20. (0-3)

Firma remontowa otrzymała zlecenie na położenie nowych podłóg w dwóch mieszkaniach o łącznej powierzchni 159 m2. W pierwszym mieszkaniu wyłożono już 24 m2 nowej podłogi, co stanowi \(\frac{3}{8}\) powierzchni podłogi w tym mieszkaniu. W drugim natomiast pozostała jeszcze do położenia tylko podłoga w pokoju o wymiarach 3,8 x 5m.

Czy firma położyła już podłogę na \(\frac{2}{3}\) powierzchni w obu mieszkaniach? Odpowiedź uzasadnij. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 21. (0-3)

W ostrosłupie prostym podstawą jest romb o przekątnych 10 cm i 24 cm. Wysokość ostrosłupa jest dwa razy dłuższa niż bok rombu.

Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl