Egzamin ósmoklasisty z OPERONEM matematyka 2018-2019

Egzamin próbny ósmoklasisty z matematyki z Operonem 2018/2019

Zadanie 1. (0-1)

Bartek wyruszył rowerem na trasę o długości 70 km o godzinie 8.20. Trasę tę pokonał, jadąc ze średnią prędkością 28 km/h. W trakcie jazdy, o godzinie 9.50, Bartek zrobił sobie piętnastominutową przerwę.
Uzupełnij zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród A lub B oraz spośród C lub D.
Bartek zrobił sobie przerwę po przejechaniu A/B.

A. 36,4 km
B. 42 km

Bartek dojechał do końca trasy o godzinie C/D.

C. 11.05
D. 11.25
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza na rok 2019.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Zadanie 2 egzamin próbny z matematyki z Operonem 2018/2019

Druga niedziela czerwca 2019 r. przypadnie w dziewiątym dniu miesiąca. PRAWDA/FAŁSZ

Pierwszy dzień września w 2019 r. wypadnie w niedzielę. PRAWDA/FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W prostokątnym układzie współrzędnych punkt \(K=\left( -\sqrt{3}+2\sqrt{2},3\sqrt{2}-2\sqrt{3} \right)\) leży w:

A. I ćwiartce.
B. II ćwiartce.
C. III ćwiartce.
D. IV ćwiartce.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Dane jest równanie: v−4(3 − 2x)= − 2,05+5x+(− 0,5)2
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Rozwiązaniem danego równania jest liczba:

A. − 3,4
B. \(-3\frac{7}{30}\)
C. 3,4
D. \(3\frac{7}{30}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

60% liczby 4,5 wynosi tyle samo, co \(\frac{2}{3}\) liczby 4,05. PRAWDA/FAŁSZ

Liczba 2,7 jest o 10% większa od liczby 2\(\frac{3}{5}\). PRAWDA/FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (0-1)

Według przepisu do wykonania koktajlu owocowego dla 3 osób należy przygotować 30 dag truskawek.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Ilość truskawek, jaką zgodnie z przepisem trzeba przygotować do wykonania koktajlu dla 10 osób, można obliczyć za pomocą wyrażenia:

A. 0,3 ⋅ 30 dag
B. 3\(\frac{1}{3}\)⋅0,3 kg
C. 10 ⋅ 30 dag
D. \(\frac{10}{3}\)⋅ 0,03 kg
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (0-1)

Gosia kupiła dwie cebulki kwiatów. Obie zasadzi w jednej doniczce. Ma do dyspozycji trzy doniczki ceramiczne i dwie plastikowe.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Gosia może zasadzić kwiaty w doniczkach na 6 różnych sposobów. PRAWDA/FAŁSZ

Prawdopodobieństwo, że obie cebulki Gosia zasadzi w doniczce ceramicznej, wynosi \(\frac{1}{5}\). PRAWDA/FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 8. (0-1)

Na osi liczbowej zaznaczono zbiór liczb spełniających pewien warunek.

Zadanie 8 egzamin próbny z matematyki z Operonem 2018/2019

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zaznaczony zbiór to wszystkie liczby:

A. mniejsze niż -4
B. nie mniejsze niż -4
C. większe niż -4
D. nie większe niż -4
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 9. (0-1)

Czy romb jest równoległobokiem? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

Czy romb jest równoległobokiem? Egzamin próbny z Operonem 2018-2019
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 10. (0-1)

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród A lub B oraz spośród C lub D.

Wyrażenie \({{\sqrt[3]{a}}^{2}}\) przyjmuje wartość 9 dla A/B.
A. a=3
B. a=27

Wartość iloczynu \(\sqrt{8}\cdot 2\sqrt{2}\) wynosi C/D.

C. 4
D. 8
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 11. (0-1)

Dla zachowania bezpieczeństwa kąt nachylenia między poziomym podłożem a drabiną przystawną powinien wynosić od 65° do 75°.

Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na którym rysunku przedstawiono ustawienie drabiny zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa?

Test ósmoklasisty z matematyki próbny Operon 2018-2019
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 12. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Objętość prostopadłościanu o wymiarach 3 cm x 0,3 dm x 0,03 m wynosi:

A. 9 ⋅ 103 mm3
B. 0,27 ⋅ 103 mm3
C. 27 ⋅ 10-6 m3
D. 33 ⋅ 10-3 cm3
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 13. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W pewnym trójkącie dwa kąty mają miary po 35°. Oznacza to, że trójkąt ten jest:

A. różnoboczny ostrokątny.
B. równoramienny ostrokątny
C. różnoboczny rozwartokątny
D. równoramienny rozwartokątny.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 14. (0-1)

Dane są liczby x = 2a + b – 3 oraz y = – 4(a – b) + 1.

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród A lub B oraz spośród C lub D.

Suma liczb x i y wynosi A/B.

A. – 2a – 2
B. – 2 (a + 1) + 5b

Różnica liczb y i x wynosi C/D.

C. 6a – 3b – 4
D. – 6a + 3b + 4
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 15. (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Każdy graniastosłup prosty, który ma sześć ścian, jest prostopadłościanem. PRAWDA/FAŁSZ

Ostrosłup, który ma sześć krawędzi, jest czworościanem.
PRAWDA/FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 16. (0-2)

Oblicz sumę wszystkich czynników pierwszych liczby 9350, jeżeli największy z nich wynosi 17.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 17. (0-2)

Uzasadnij, że prostokąt o przekątnej długości 8 cm i szerokości \(4\sqrt{2}\)cm jest kwadratem.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 18. (0-2)

Wyznacz T ze wzoru s = \(\frac{F-T}{2m}\)⋅t2.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 19. (0-3)

Wojtek przechowuje 24 standardowe sześcienne kostki do gry w zamkniętym pudełku o pojemności 0,6 litra. Każda z tych kostek ma krawędź o długości 1,5 cm.

Oblicz, ile procent pojemności pudełka wypełniają wszystkie te kostki. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 20. (0-3)

Siostry Basia i Kasia zbierają pieniądze na wycieczkę. Basia uzbierała 115% kwoty, którą zebrała Kasia. Gdy każda dziewczynka dostała od dziadków dodatkowo po 232 zł, okazało się, że kwota uzbierana przez Kasię stanowi 92% kwoty zebranej przez Basię.

Oblicz, ile pieniędzy uzbierała każda z dziewcząt. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 21. (0-4)

Na rysunku I przedstawiono graniastosłup prawidłowy, którego wszystkie krawędzie są przystające, a suma ich długości wynosi 90 cm. Na II rysunku przedstawiono graniastosłup, który ma w podstawie trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 6 cm i 8 cm. Obie bryły mają taką samą wysokość.

zadanie 21 test ósmoklasisty z matematyki Operon 2018-2019

Oba te graniastosłupy połączono w taki sposób, że otrzymano jeden graniastosłup czworokątny.

Oblicz pole powierzchni całkowitej otrzymanego graniastosłupa czworokątnego. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl