Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020 - Zadania online - Matfiz24.pl

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020 CKE

Zadania z egzaminu ósmoklasisty 2020 matematyka

Egzamin ósmoklasisty 2020 matematyka – zadania testowe

Zadanie 1. (0-1)

Rowerzysta uczestniczył w rajdzie rowerowym. Całą trasę rajdu pokonał w ciągu czterech dni. W tabeli poniżej przedstawiono długości kolejnych etapów trasy, które przebył każdego dnia.

zad 1 trasa rowerzysty egzamin 8 klasisty 2020

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

W poniedziałek i wtorek rowerzysta przejechał łącznie A/B długości całej trasy rajdu

A. więcej niż 50%
B. mniej niż 50%

W środę rowerzysta przejechał C/D długości całej trasy rajdu

C. \(\frac{1}{4}\)
D. \(\frac{1}{5}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Wartość wyrażenia \(\frac{5}{7}-\frac{2}{7}\cdot \left( -\frac{3}{2} \right)\) jest równa

A. \(-\frac{15}{14}\)
B. \(-\frac{9}{14}\)
C. \(\frac{2}{7}\)
D. \(\frac{8}{7}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Trzej właściciele firmy – Adam, Janusz i Oskar – kupili samochód dostawczy za kwotę 154 000 zł. Kwoty wpłacone przez Adama, Janusza i Oskara są – odpowiednio – w stosunku 2 : 3 : 6.

Jaką kwotę wpłacił Janusz? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 14 000 zł
B. 28 000 zł
C. 42 000 zł
D. 84 000 zł
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Na przedstawionym poniżej fragmencie osi liczbowej oznaczono cztery punkty: R, S, T, W. Współrzędne punktów S i W są równe 287 i 311. Odcinek RW jest podzielony na pięć równych części.

zad 4 współrzędne punktów R i T egzamin 8 klasisty 2020
A.
B.
C.
D.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Współrzędne punktów R i T różnią się o 24. P/F
Współrzędna punktu R jest równa 271. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (0-1)

Pociąg o długości l = 150 m przejechał przez tunel o długości d = 350 m ze stałą prędkością \(V=20\frac{m}{s}.\)

zad 5 czas przejazdu pociągu egzamin 8 klasisty

Ile czasu upłynęło od momentu wjazdu czoła pociągu do tunelu (rysunek 1.) do momentu wyjazdu z tunelu końca ostatniego wagonu (rysunek 2.)? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 7,5 s
B. 17,5 s
C. 25 s
D. 36 s
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia \(\sqrt{3}\left( \sqrt{27}-\sqrt{12} \right)\) jest równa

A. \(\sqrt{3}\)
B. 3
C. \(\sqrt{45}\)
D. \(\sqrt{69}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0-1)

Która z podanych niżej liczb nie jest równa \({{3}^{15}}\)? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. \(3\cdot {{3}^{14}}\)
B. \({{3}^{9}}\cdot {{3}^{6}}\)
C. \({{3}^{17}}:9\)
D. \({{\left( {{3}^{5}} \right)}^{3}}\)
E. \({{9}^{15}}:3\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (0-1)

Na diagramie przedstawiono wyniki (w centymetrach) uzyskane przez zawodników uczestniczących w finale konkursu skoku wzwyż.

zad 8 diagram egzamin 8 klasisty 2020

Ilu zawodników uzyskało wynik wyższy od średniej arytmetycznej wyników wszystkich uczestników finału tego konkursu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0-1)

Na kartonowej siatce sześcianu Mariusz nakleił 6 figur tak, jak pokazano na rysunku. Następnie z tej siatki skleił kostkę.

zad 9 siatka sześcianu egzamin 8 klasisty 2020

Który rysunek przedstawia kostkę sklejoną przez Mariusza? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

kostki zad 9 egzamin 8 klasisty 2020 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0-1)

Dany jest wzór opisujący pole trapezu: \(P=\frac{\left( x+y \right)\cdot h}{2},\) gdzie x i y oznaczają długości podstaw trapezu, a h oznacza wysokość trapezu.

Którym równaniem opisano x wyznaczone poprawnie z tego wzoru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. \(x=\frac{P}{2}-hy\)
B. \(x=\frac{P}{2h}-y\)
C. \(x=2P-hy\)
D. \(x=\frac{2P}{h}-y\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0-1)

Kąt ostry rombu ma miarę 60°, a bok tego rombu ma długość równą 4 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Krótsza przekątna dzieli ten romb na dwa trójkąty równoboczne. P/F
Pole tego rombu jest równe \(8\sqrt{3}\ c{{m}^{2}}.\) P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-1)

Na kartce w kratkę Tomek narysował według pewnej reguły cztery łamane (patrz rysunek).

zad 12 długości łamanych egzamin 8 klasisty 2020

Długości tych łamanych zapisał w tabeli.

miary długości zad 12 egzamin 8 klasisty 2020

Kolejne łamane – od numeru V – Tomek rysował zgodnie z tą samą regułą.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Łamana o długości 48 ma numer A/B

A. VI
B. VII

Łamana o numerze VIII ma długość C/D

C. 63
D. 80
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0-1)

W grudniu, w trzech sklepach sportowych: Alfa, Beta i Gamma, sprzedawano łyżwy figurowe w tej samej cenie. Na wiosnę w każdym sklepie ogłoszono obniżkę cen tych łyżew. Poniżej przedstawiono oferty tych sklepów.

zad 13 ceny łyżew w sklepach egzamin 8 klasisty 2020

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po obniżce cena łyżew figurowych była

A. najniższa w sklepie Alfa.
B. najniższa w sklepie Beta.
C. najniższa w sklepie Gamma.
D. taka sama w trzech sklepach.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

Dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 10 cm. W tym trójkącie poprowadzono wysokość CD.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obwód trójkąta ABC jest równy

A. \(10\sqrt{3}\ cm\)
B. \(20\sqrt{3}\ cm\)
C. \(\left( 5+5\sqrt{3} \right)\ cm\)
D. \(\left( 15+5\sqrt{3} \right)\ cm\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

W trójkącie KLM poprowadzono wysokość KN. Długości niektórych odcinków opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych: \(\left| KL \right|=2y,\quad \left| LM \right|=2x,\quad \left| KN \right|=k+1.\)

zad 15 pole trójkąta KLM egzamin 8 klasisty 2020

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole trójkąta KLM opisano wyrażeniem

A. x(k+1)
B. 2x(k+1)
C. y(k+1)
D. 2y(k+1)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Egzamin ósmoklasisty 2020 matematyka – zadania otwarte

Zadanie 16. (0-2)

W trójkącie o kątach wewnętrznych \(\alpha \,\beta \,\gamma \) miara kąta \(\alpha \) jest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów. Uzasadnij, że ten trójkąt jest prostokątny.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0-2)

Na rysunku przedstawiono układ miejsc w przedziale ośmioosobowym wagonu kolejowego i zaznaczono kierunek jazdy pociągu.

zad 17 układ miejsc w przedziale egzamin 8 klasisty 2020

Edyta z Agnieszką planują zakup biletów na wspólną podróż. Wszystkie miejsca w przedziale są wolne. Edyta chce siedzieć przy oknie, natomiast Agnieszka chce siedzieć przodem do kierunku jazdy. Podaj wszystkie możliwości wyboru miejsc spełniające jednocześnie powyższe warunki. Zapisz rozwiązanie.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0-2)

W domu kultury zorganizowano konkurs recytatorski. Dla uczestników kupiono nagrody: książki i e-booki. Książki stanowiły \(\frac{2}{3}\) liczby kupionych nagród. E-booków było o 8 mniej niż książek. Ile kupiono książek? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-3)

W zakładzie krawieckim są szyte poduszki dla zwierząt domowych. Praca w tym zakładzie trwa pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku – po 7 godzin dziennie. W 2020 roku 1 marca wypadł w niedzielę i w tym miesiącu nie było żadnych dni wolnych oprócz sobót i niedziel. W ciągu każdej godziny pracy szyto średnio 3 poduszki. Ile poduszek uszyto w tym zakładzie w marcu 2020 roku? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0-3)

Boisko szkolne ma kształt prostokąta o wymiarach 46 m i 30 m. Postanowiono posiać na nim trawę. Do obsiania 40m2 powierzchni jest potrzebny jeden kilogram nasion trawy. Nasiona trawy są sprzedawane tylko w 10-kilogramowych workach, po 163 zł za jeden worek. Oblicz koszt zakupu nasion trawy potrzebnych do obsiania tego boiska. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21. (0-3)

Podstawą ostrosłupa o wysokości H jest kwadrat. Na rysunku przedstawiono siatkę i podano długości niektórych krawędzi tego ostrosłupa.

zad 21 objętość ostrosłupa egzamin 8 klasisty 2020

Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl