Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019 - zadania online odpowiedzi, filmy.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019 CKE

Egzamin ósmoklasisty 2019 matematyka – zadania testowe

Zadanie 1. (0-1)

Na rysunku przedstawiono kartkę z kalendarza na rok 2017.

egzamin ósmoklasisty matematyka 2019

Natalia obchodzi urodziny 31 sierpnia, jej siostra Ewa – 18 sierpnia, a brat Karol – 2 października.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W 2017 r. urodziny Ewy wypadły w piątek. PRAWDA/FAŁSZ

W 2017 r. dniem urodzin Karola był poniedziałek. PRAWDA/FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Liczba 1450 jest zaokrągleniem do rzędu dziesiątek kilku liczb naturalnych.

Ile jest wszystkich liczb naturalnych różnych od 1450, które mają takie zaokrąglenie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 4
B. 5
C. 9
D. 10
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

W tabeli zapisano trzy wyrażenia.

I. 52⋅108⋅54

II. (510:52)⋅108

III. 28⋅58⋅58

Które z tych wyrażeń są równe 508? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II.
B. Tylko II i III
C. Tylko II.
D. Tylko III.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Dane są cztery wyrażenia:

I. \(4+\sqrt{35}\)
II. \(6+\sqrt{17}\)
III. \(17-\sqrt{48}\)
IV. \(15-\sqrt{26}\)

Wartości których wyrażeń są mniejsze od 10? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. I i II
B. II i III
C. III i IV
D. I i IV
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (0-1)

Adam przygotował karty do gry z czterech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na cztery części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na cztery części. Tak powstał komplet kart. W grze bierze udział 5 graczy, z których każdy otrzymuje jednakową liczbę kart.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Adam przygotował A/B karty do gry.

A. 32
B. 64

Każdy gracz może otrzymać maksymalnie C/D kart.

C. 12
D. 13
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (0-1)

Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5 : 3.

Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 25%
B. 37,5%
C. 40%
D. 60%
E. 62,5%
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0-1)

W pewnej firmie zatrudnionych jest więcej niż 10 pracowników. Połowa z nich zarabia po 3000 zł, a druga połowa – po 4000 zł.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Średnia arytmetyczna zarobków w tej firmie jest równa 3500 zł. PRAWDA/FAŁSZ

Gdy z pracy w tej firmie zrezygnują dwie osoby, z których jedna zarabia 3000 zł, a druga 4000 zł, to średnia arytmetyczna zarobków się nie zmieni. PRAWDA/FAŁSZ

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyrażenie: (2a+3b)(3b-2a) jest równe

A. 4a2-12ab+9b2
B. 9b2+12ab+4a2
C. 9b2-4a2
D. 4a2-9b2
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0-1)

W układzie współrzędnych wyznaczono odcinek o końcach w punktach K i L. Punkty te mają współrzędne K = (–17, 6) oraz L = (15, –4).

Na którym rysunku zakropkowana część płaszczyzny zawiera środek odcinka KL? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

egzamin ósmoklasisty układ współrzędnych Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0-1)

Kwadrat o boku a przedstawiony na rysunku I rozcięto na dwa przystające prostokąty, z których ułożono figurę, jak na rysunku II. Pole ułożonej figury jest równe polu kwadratu.

egzamin ósmoklasisty obwód figur

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Obwód ułożonej figury jest większy o 1,5a od obwodu kwadratu. PRAWDA/FAŁSZ

Obwód ułożonej figury jest równy 5a. PRAWDA/FAŁSZ

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0-1)

Na rysunku przedstawiono trzy trójkąty.

egzamin ósmoklasisty przystawanie trójkątów

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku można stwierdzić, że

A. trójkąt ABC jest przystający do trójkąta KLM.
B. trójkąt KLM jest przystający do trójkąta PQR.
C. trójkąt PQR jest przystający do trójkąta ABC.
D. wszystkie trójkąty są do siebie przystające.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-1)

Na rysunku przedstawiono równoległobok ABCD i trójkąt równoramienny AED, w którym |DE| = |AE|. Miara kąta BCE jest równa 106°.

egzamin gimnazjalny zadanie 12 miary kątów równoległoboku

Jaką miarę ma kąt AEC? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

A. 148°
B. 122°
C. 74°
D. 58°
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0-1)

Na rysunku przedstawiono czworokąt zbudowany z dwóch trójkątów prostokątnych. Dane są długości boków |AB| = |BC|=1 oraz |AD|=\(\sqrt{2}\).

zadanie 13 egzamin ósmoklasisty 2019 boki czworokąta

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość boku CD jest równa

A. \(\sqrt{3}\)
B. 2
C. 3
D. 2\(\sqrt{2}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono.

Ile klocków odłożono? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 150
B. 125
C. 78
D. 53
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.

egzamin ósmoklasisty fragment siatki ostrosłupa czworokątnego

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa

A. 560
B. 360
C. 260
D. 220
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Egzamin ósmoklasisty 2019 matematyka – zadania otwarte

Pamiętaj, żeby podczas nauki do egzaminu ósmoklasisty z matematyki najpierw podjąć próbę wykonania samodzielnie zadań, nawet jeśli są bardzo trudne. Następnie swój rozwiązany arkusz strawdź z zadaniami z filmów.

Zadanie 16. (0-2)

Na diagramie przedstawiono informacje, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jaki – przegraną, a jaki – remisem.

zadanie 16 diagram meczów

W ciągu całego sezonu drużyna wygrała 10 meczów. Ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0-2)

Samochód osobowy przebył drogę 120 km w czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie wyniosła 80\(\frac{km}{h}\). O ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0-2)

Adam zamówił bukiet złożony tylko z goździków i róż, w którym goździków było 2 razy więcej niż róż. Jedna róża kosztowała 4 zł, a cena jednego goździka wynosiła 3 zł. Czy wszystkie kwiaty w tym bukiecie mogły kosztować 35 zł? Uzasadnij odpowiedź.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-3)

Z okazji dnia sportu w godzinach od 9:00 do 12:00 przeprowadzono połowę z wszystkich konkurencji zaplanowanych na cały dzień, a między 12:00 a 14:00 – jeszcze \(\frac{1}{3}\) z pozostałych. O godzinie 14:00 z powodu deszczu zakończono zawody. W tym dniu nie przeprowadzono 12 zaplanowanych konkurencji. Ile konkurencji planowano przeprowadzić podczas całego dnia sportu? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0-3)

Prostokątną działkę o powierzchni 3750 m2 podzielono na trzy prostokątne działki o jednakowych wymiarach, w sposób przedstawiony na rysunku.

zadanie 20 trzy prostokątne działki

Jakie wymiary miała działka przed podziałem? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21. (0-3)

Paweł wyciął z kartonu trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych 12 cm i 16 cm (rysunek I). Następnie połączył środki dłuższej przyprostokątnej i przeciwprostokątnej linią przerywaną równoległą do krótszej przyprostokątnej, a potem rozciął trójkąt ABC wzdłuż tej linii na dwie figury. Z tych figur złożył trapez PRST (rysunek II).

egzamin ósmoklasisty matematyka 2019

Oblicz różnicę obwodów trójkąta ABC i trapezu PRST. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl