Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 CKE - dodatkowy - czerwiec -

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 CKE – dodatkowy – czerwiec

Zadanie 1. (0-1)

Na diagramie przedstawiono liczbę butelek z wodą dostarczonych do sklepu osiedlowego oraz liczbę butelek z wodą sprzedanych w tym sklepie przez trzy kolejne dni: poniedziałek, wtorek i środę.

zad 1 diagram egzamin ósmoklasisty matematyka 2023 dodatkowy

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Przez te trzy dni w sklepie osiedlowym sprzedano łącznie 190 butelek z wodą. P/F
Liczba butelek z wodą sprzedanych w poniedziałek stanowi \(\frac{3}{4}\) liczby butelek z wodą dostarczonych w tym dniu. P/F

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Z tasiemki o długości \(\frac{2}{3}\)m odcięto kawałek o długości pół metra.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pozostała po odcięciu część tasiemki ma długość

A. mniejszą od 15 cm
B. większą od 15 cm, ale mniejszą od 16 cm.
C. równą 16 cm
D. większą od 16 cm, ale mniejszą od 17 cm.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

W pewnym zoo mieszkają słoń afrykański o masie 6 ton oraz góralek skalny o masie 3 kg.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Masa słonia afrykańskiego jest większa niż masa góralka skalnego

A. 20 razy
B. 200 razy
C. 2000 razy
D. 20000 razy
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Dane są cztery liczby: \(0,7\quad \quad -0,65\quad \quad -0,456\quad \quad 0,234\)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Suma największej i najmniejszej spośród tych liczb jest równa A/B

A. 1,35
B. 0,05

Na osi liczbowej odległość między punktami odpowiadającymi liczbom −0,65 oraz −0,456 jest równa C/D

C. 0,194
D. 1,106
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Wartość wyrażenia \({{\left( {{4}^{4}} \right)}^{3}}\) jest równa \({{4}^{7}}.\) P/F
Wartości wyrażeń \({{5}^{3}}\cdot {{10}^{3}}\quad oraz\quad {{5}^{6}}\cdot {{2}^{3}}\) są równe. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (0-1)

W naczyniu znajdowało się 𝑘 litrów wody. Marcin odlał z tego naczynia \(\frac{1}{3}\) tej objętości wody, a następnie Magda odlała 3 litry wody.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Objętość wody wyrażoną w litrach, która pozostała w naczyniu, opisuje wyrażenie

A. \(k-\left( \frac{1}{3}\cdot k+3 \right)\)
B. \(\frac{1}{3}\cdot k-3\)
C. \(k-\frac{1}{3}-3\)
D. \(k-\left( \frac{1}{3}\cdot k-3 \right)\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0-1)

Tydzień przed rozpoczęciem zajęć student zapłacił 800 zł za kurs żeglarski. W razie rezygnacji z kursu organizator nie zwraca pełnej kwoty wpłaty, tylko oddaje jej część, zgodnie z poniższą tabelą.

zad 7 wysokość zwrotu egzamin ósmoklasisty matematyka 2023 dodatkowy

Student zrezygnował z kursu w trzecim dniu zajęć.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Organizator zwrócił studentowi kwotę

A. 120 zł
B. 560 zł
C. 680 zł
D. 760 zł
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (0-1)

Podczas spaceru w czasie każdych 10 sekund Ewa robi taką samą liczbę 𝑎 kroków.
Ile kroków zrobi Ewa w czasie 𝟑 minut tego spaceru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 6 a
B. 18 a
C. 30 a
D. 180 a
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0-1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Jest dokładnie A/B liczb naturalnych 𝑚 spełniających warunek \(\sqrt{110}\quad ⟨ \quad m\quad ⟨ \quad \sqrt{300}.\)

A. 6
B. 7

Są dokładnie C/D liczby naturalne 𝑘 spełniające warunek \(\sqrt[3]{10}\quad ⟨\quad k\quad ⟨\quad \sqrt[3]{127}.\)

C. 4
D. 3
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0-1)

Spośród wszystkich liczb dwucyfrowych dodatnich losujemy jedną liczbę.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 20 jest równe

A. \(\frac{2}{45}\)
B. \(\frac{1}{25}\)
C. \(\frac{1}{2}\)
D. \(\frac{4}{99}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0-1)

Samochód przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 18 kilometrów w czasie 12 minut.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Samochód przejechał tę trasę z prędkością

A. \(30\frac{km}{h}\)
B. \(60\frac{km}{h}\)
C. \(90\frac{km}{h}\)
D. \(120\frac{km}{h}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-1)

Prostokąt podzielono na dwa identyczne trapezy równoramienne i dwa trójkąty w sposób pokazany na rysunku.

zad 12 trapezy i trójkąty w trapezie egzamin ósmoklasisty matematyka 2023 dodatkowy

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąty, które powstały w sposób pokazany na rysunku, są równoramienne. P/F
Gdyby kąty ostre trapezów miały miarę 30°, to powstałe trójkąty byłyby równoboczne. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0-1)

Dane są dwa równoległoboki: 𝐴𝐵𝐶𝐷 oraz 𝐸𝐶𝐹𝐷 (zobacz rysunek)

zad 13 obliczanie równoległoboków egzamin ósmoklasisty matematyka 2023 dodatkowy

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Bok 𝐷𝐶 równoległoboku 𝐴𝐵𝐶𝐷 jest jedną z wysokości równoległoboku 𝐸𝐶𝐹𝐷. P/F
Pole równoległoboku 𝐴𝐵𝐶𝐷 jest równe polu równoległoboku 𝐸𝐶𝐹𝐷. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

Stosunek długości trzech boków trójkąta jest równy 2 : 4 : 5. Obwód tego trójkąta jest równy 33 cm.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Najkrótszy bok tego trójkąta ma długość

A. 2 cm
B. 3 cm
C. 6 cm
D. 11 cm
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny oraz jego podstawę. Wysokość tego graniastosłupa jest równa 1 cm.

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa jest A/B pole jednej podstawy.

A. takie samo jak
B. dwa razy większe niż

Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe C/D

C. \(24\ c{{m}^{2}}\)
D. \(30\ c{{m}^{2}}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0-2)

Wojtek miał 30 monet dwuzłotowych i 48 monet pięciozłotowych. Połowę monet pięciozłotowych wymienił na monety dwuzłotowe. Kwota z wymiany monet pięciozłotowych stanowiła równowartość kwoty, którą otrzymał w monetach dwuzłotowych.
Oblicz, ile łącznie monet dwuzłotowych ma teraz Wojtek. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0-3)

Do księgarni językowej dostarczono łącznie 240 książek napisanych w czterech różnych językach. Książek w języku włoskim było 3 razy mniej niż książek w języku niemieckim, książek w języku angielskim było 2 razy więcej niż w języku niemieckim, a książek w języku francuskim było o 20 więcej niż w języku włoskim.
Oblicz, ile książek napisanych w języku francuskim dostarczono do tej księgarni. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0-2)

Na rysunku przedstawiono prostokąt 𝐴𝐵𝐶𝐷, w którym bok 𝐵𝐶 ma długość 4 cm. Na bokach prostokąta zaznaczono punkty 𝐸 i 𝐹 oraz narysowano odcinki 𝐸𝐹 i 𝐹𝐶 tak, że powstały dwa jednakowe trójkąty 𝐸𝐴𝐹 i 𝐹𝐵𝐶. W obu trójkątach zaznaczono kąty o takiej samej mierze 𝛼. Odcinek 𝐴𝐸 ma długość 3 cm.

zad 18 pole prostokąta egzamin ósmoklasisty matematyka 2023 dodatkowy Oblicz pole prostokąta 𝑨𝑩𝑪𝑫. Zapisz obliczenia Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-3)

Powierzchnia kartonu ma kształt prostokąta o wymiarach 8 cm i 15 cm. W czterech rogach tego kartonu wycięto kwadraty o boku 2,5 cm. Z pozostałej części złożono pudełko.

zad 19 objętość pudełka egzamin ósmoklasisty matematyka 2023 dodatkowy Oblicz objętość tego pudełka. Zapisz obliczenia. Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl