Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 CKE -

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 CKE

Zadania z egzaminu ósmoklasisty 2023 matematyka

Egzamin ósmoklasisty 2023 matematyka – zadania testowe

Zadanie 1. (0-1)

Poniżej przedstawiono składniki potrzebne do przygotowania ciasta na 8 gofrów.

zad 1 egzamin 8 klasisty z matematyki 2023

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Do przygotowania ciasta na 40 gofrów, przy zachowaniu właściwych proporcji odpowiednich składników, potrzeba 10 jajek P/F
Do przygotowania ciasta na 72 gofry, przy zachowaniu właściwych proporcji odpowiednich składników, potrzeba 12 szklanek mleka. P/F

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Dostęp do pliku jest chroniony hasłem ∗∗ T ∗∗ złożonym z dwóch liczb dwucyfrowych oddzielonych literą T. Pierwsza liczba hasła to sześcian liczby 4, a druga to najmniejszy wspólny mianownik ułamków \(\frac{1}{15}\quad i\quad \frac{1}{25}.\)

Jakie jest hasło do pliku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 24T45
B. 24T75
C. 64T45
D. 64T75
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Dane są cztery wyrażenia: \(G=2{{x}^{2}}+2\quad \quad \quad H=2{{x}^{2}}+2x\quad \quad \quad J=2{{x}^{2}}-2\quad \quad \quad K=2{{x}^{2}}-2x\)

Jedno z tych wyrażeń przyjmuje wartość 0 dla 𝑥 = 1 oraz dla 𝑥 = −1.

Które to wyrażenie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. G
B. H
C. J
D. K
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Marta układała książki na dwóch półkach o tych samych wymiarach wewnętrznych.
Wszystkie książki były jednakowych rozmiarów.
Pierwszą półkę (I) całkowicie wypełniła 12 książkami.
Na drugiej półce (II) postanowiła ustawić książki jedna przy drugiej na całej szerokości półki tak, aby zostało nad nimi wolne miejsce, w sposób pokazany na rysunku.

Uwaga: na rysunku przedstawiono całkowite wypełnienie książkami pierwszej półki (I) oraz częściowe wypełnienie książkami drugiej półki (II).

zad 4 ustawienie książek w półce egzamin 8 klasisty z matematyki 2023

Ile najwięcej książek Marta mogła zmieścić na drugiej półce (II) przy wskazanym sposobie ustawienia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 7
B. 8
C. 10
D. 11
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (0-1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wyrażenie \(\sqrt{81}-\sqrt{49}\) jest równe A/B

A. 2
B. \(\sqrt{32}\)

Wyrażenie \(\sqrt{144}+\sqrt{25}\) jest równeC/D

C. 13
D. 17
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (0-1)

W sadzie rosną drzewa owocowe: grusze i jabłonie. Liczba grusz jest o 40% większa od liczby jabłoni. Jabłoni jest o 50 mniej niż grusz.

Ile jabłoni rośnie w tym sadzie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 20
B. 30
C. 70
D. 125
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0-1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Iloraz \(\frac{{{10}^{8}}}{{{5}^{8}}}\) jest równy A/B

A. \({{5}^{8}}\)
B. \({{2}^{8}}\)

Iloczyn \({{2}^{6}}\cdot {{25}^{3}}\) jest równy C/D

C. \({{50}^{9}}\)
D. \({{10}^{6}}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (0-1)

Liczbę 𝑥 powiększono o 7, a następnie otrzymany wynik zwiększono 4-krotnie. Liczbę 𝑦 zwiększono 5-krotnie, a otrzymany wynik powiększono o 3.

Która para wyrażeń algebraicznych poprawnie opisuje wykonane działania? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 4(𝑥 + 7) oraz 5𝑦 + 3
B. 4𝑥 + 7 oraz 5𝑦 + 3
C. 4(𝑥 + 7) oraz 5(𝑦 + 3)
D. 4𝑥 + 7 oraz 5(𝑦 + 3)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0-1)

Pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków.

Ile wierzchołków ma graniastosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 17
B. 30
C. 32
D. 45
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0-1)

Na planie miasta odległość w linii prostej od punktu oznaczającego przystanek autobusowy Dworzec do punktu oznaczającego przystanek autobusowy Galeria jest równa 8 cm. Plan miasta został wykonany w skali 1 ∶ 4 000.

zad 10 obliczanie odległości na mapie egzamin 8 klasisty z matematyki 2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Odległość w linii prostej w terenie między tymi przystankami jest równa

A. 320 m
B. 500 m
C. 3200 m
D. 5000 m
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0-1)

Z urny, w której jest wyłącznie 18 kul białych i 12 kul czarnych, losujemy 1 kulę.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe \(\frac{3}{5}.\) P/F
Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest mniejsze od \(\frac{1}{3}.\)P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-1)

W prostokącie 𝐴𝐵𝐶𝐷 punkty 𝐸 i 𝐹 są środkami boków 𝐵𝐶 i 𝐶𝐷 (zobacz rysunek).
Długość odcinka 𝐸𝐶 jest równa 6 cm, a długość odcinka 𝐸𝐹 jest równa 10 cm.

zad 12 obliczanie obwodu prostokąta egzamin 8 klasisty z matematyki 2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obwód prostokąta 𝐴𝐵𝐶𝐷 jest równy

A. 64 cm
B. 56 cm
C. 40 cm
D. 28 cm
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0-1)

Agata na dużej kartce w kratkę narysowała figurę złożoną z 40 połączonych odcinków, które kolejno ponumerowała liczbami naturalnymi od 1 do 40.
Na rysunku przedstawiono fragment tej figury, złożony z ośmiu początkowych odcinków. Kolejne odcinki tej figury Agata narysowała według tej samej reguły, którą zastosowała do narysowania odcinków 1–8.

Uwaga: wszystkie komórki kratki są takimi samymi kwadratami.

zad 13 proste prostopadłe i równoległe egzamin 8 klasisty z matematyki 2023

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Proste zawierające odcinki o numerach 1 oraz 7 są wzajemnie prostopadłe. P/F
Proste zawierające odcinki o numerach 5 oraz 33 są wzajemnie równoległe. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

Na rysunku przedstawiono trzy figury: kwadrat \({{F}_{1}}\) , kwadrat \({{F}_{2}}\) i prostokąt \({{F}_{3}}\) , oraz podano ich wymiary.

zad 14 figury egzamin 8 klasisty z matematyki 2023

Czy z figur \({{F}_{1}}\) , \({{F}_{2}}\) , \({{F}_{3}}\) , można ułożyć, bez rozcinania tych figur, kwadrat 𝑲 o polu \(49\ c{{m}^{2}}\)? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3.

zad 14 figury suma obwodów pól długości egzamin 8 klasisty z matematyki 2023 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

W czworokącie 𝐴𝐵𝐶𝐷 boki 𝐴𝐵, 𝐶𝐷 i 𝐷𝐴 mają równe długości, a kąt 𝐵𝐶𝐷 ma miarę 131°. Przekątna 𝐴𝐶 dzieli ten czworokąt na trójkąt równoboczny i na trójkąt równoramienny (zobacz rysunek).

zad 15 miary kątów egzamin 8 klasisty z matematyki 2023

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kąt 𝐴𝐵𝐶 ma miarę 60°. P/F
Kąt 𝐷𝐴𝐵 ma miarę 98°. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Egzamin ósmoklasisty 2023 matematyka – zadania otwarte

Zadanie 16. (0-2)

Cena biletu do teatru jest o 64 zł większa od ceny biletu do kina. Za 4 bilety do teatru i 5 biletów do kina zapłacono łącznie 400 zł.

Oblicz cenę jednego biletu do teatru. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0-2)

Pociąg przebył ze stałą prędkością drogę 700 metrów w czasie 50 sekund. Przy zachowaniu tej samej, stałej prędkości ten sam pociąg drogę równą jego długości przebył w czasie 15 sekund.

Oblicz długość tego pociągu. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0-3)

W czworokącie 𝐴𝐵𝐶𝐷 o polu \(48\ c{{m}^{2}}\) przekątna 𝐴𝐶 ma długość 8 cm i dzieli ten czworokąt na dwa trójkąty: 𝐴𝐵𝐶 i 𝐴𝐶𝐷 (zobacz rysunek). Wysokość trójkąta 𝐴𝐶𝐷 poprowadzona z wierzchołka 𝐷 do prostej 𝐴𝐶 jest równa 2 cm.

zad 18 obliczanie wysokości trójkąta-egzamin-8-klasisty-z-matematyki-2023

Oblicz wysokość trójkąta 𝑨𝑩𝑪 poprowadzoną z wierzchołka 𝑩 do prostej 𝑨𝑪. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-3)

Z pięciu prostopadłościennych klocków o jednakowych wymiarach ułożono figurę. Kształt i wybrane wymiary tej figury przedstawiono na rysunku.

zad 19 obliczanie objętości klocka egzamin 8 klasisty z matematyki 2023

Oblicz objętość jednego klocka. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl