Egzamin 8-klasisty z matematyki 2021 CKE czerwiec-termin dodatkowy | MatFiz24.pl

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021 CKE – dodatkowy – czerwiec

Zadanie 1. (0-1)

Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety, w której uczniowie pewnej szkoły odpowiadali na pytanie „Jakie jest twoje ulubione zwierzę domowe?”. Każdy ankietowany uczeń podawał tylko jedno zwierzę. Chomik był ulubieńcem 16 uczniów.

zad 1 ankieta egzamin ósmoklasisty matematyka 2021 dodatkowy

Które z podanych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Pies był ulubieńcem 45% uczniów biorących udział w ankiecie.
B. Królika wskazało 4 razy mniej uczniów niż chomika.
C. Kota wskazało 24 ankietowanych uczniów.
D. W ankiecie wzięło udział 80 uczniów.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Poniżej zapisano trzy liczby:

\(p=\frac{27\cdot 9}{27+9}\quad \quad r=\frac{27+9}{27-9}\quad \quad s=\frac{27-9}{27:9}\)

Który zapis przedstawia poprawnie uporządkowane liczby p, r, s od najmniejszej do największej? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. s, r, p
B. r, s, p
C. s, p, r
D. r, p, s
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Dane są liczby: 3321, 1764, 6114, 2936, 1452, 1627

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wśród danych liczb są dokładnie A/B liczby podzielne przez 3.

A. trzy
B. cztery

Wśród danych liczb są dokładnie C/D liczby podzielne przez 4.

C. dwie
D. trzy
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Dane są cztery wyrażenia:

A. −16,55 + 6,05
B. \(-5\frac{3}{4}-4,75\)
C. \(\frac{2}{3}\cdot \left( -15\frac{1}{4} \right)\)
D. \(\left( -1,5 \right):\frac{1}{7}\)

Wartość którego wyrażenia nie jest równa \(\left( -10\frac{1}{2} \right)?\) Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. I
B. II
C. III
D. IV
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (0-1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wartość wyrażenia \(\frac{{{27}^{6}}}{{{3}^{6}}}\) jest równa A/B

A. \({{3}^{2}}\)
B. \({{3}^{12}}\)

Wartość wyrażenia \(\frac{{{25}^{8}}}{{{5}^{4}}}\) jest równa C/D

C. \({{5}^{4}}\)
D. \({{5}^{12}}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (0-1)

Dane są cztery liczby:

\(a={{\left( -2 \right)}^{2}}\quad \quad b=\sqrt{9+16}\quad \quad c=\frac{1}{2}{{\left( 3-5 \right)}^{2}}\quad \quad d=\sqrt{\frac{25}{4}}\)

Które zdanie jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Wszystkie liczby są dodatnie.
B. Liczba 𝑏 jest większa niż liczba 𝑐.
C. Liczba 𝑐 jest dwa razy mniejsza niż liczba 𝑎.
D. Liczba 𝑑 jest 2 razy mniejsza niż liczba 𝑏.
E. Liczba 𝑐 jest większa niż liczba 𝑑.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0-1)

Suma dwóch dodatnich liczb 𝑎 i 𝑏 jest równa 46.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Po zmniejszeniu każdej z tych liczb o 6 suma otrzymanych liczb będzie równa 34 P/F
Po zwiększeniu każdej z tych liczb o połowę suma otrzymanych liczb będzie równa 69. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (0-1)

Czekolada o masie 20 dag przed promocją kosztowała 9,60 zł. Producent czekolady przygotował dwie promocje.

zad 8 promocje czekolady egzamin ósmoklasisty matematyka 2021 dodatkowy

Czy dla klienta kupującego 120 dag czekolady bardziej opłacalna jest promocja II
niż I? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3.

zad 8 opłacalność promocji czekolady egzamin ósmoklasisty matematyka 2021 dodatkowy Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0-1)

Dane są trzy liczby 𝑎, 𝑏 i c.

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Gdy 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = – 1 oraz 𝑎 jest liczbą mniejszą od (– 1), to suma (𝑏 + 𝑐) jest A/B

A. dodatnia
B. ujemna

Gdy 𝑎 · 𝑏 · 𝑐 = 1 oraz 𝑎 jest liczbą większą od zera, to iloczyn (𝑏 · 𝑐) jest C/D

C. dodatni
D. ujemny
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0-1)

Długości boków trójkąta równoramiennego przedstawionego na rysunku opisano wyrażeniami algebraicznymi.

zad 10 obwód trójkata egzamin ósmoklasisty matematyka 2021 dodatkowy

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obwód tego trójkąta jest równy

A. 13
B. 21
C. 27
D. 30
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0-1)

W pudełku znajdowały się piłeczki białe i czarne – łącznie 72. Wśród wszystkich piłeczek \(\frac{1}{4}\) stanowiły piłeczki czarne. Wyciągnięto 12 piłeczek, wśród których żadna nie była czarna. Bartek – jako trzynasty – losuje jedną piłeczkę.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prawdopodobieństwo wylosowania przez Bartka piłeczki czarnej wynosi

A. \(\frac{1}{4}\)
B. \(\frac{1}{3}\)
C. \(\frac{3}{10}\)
D. \(\frac{3}{7}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-1)

Na krótszym boku prostokąta zbudowano trójkąt równoboczny o obwodzie 18 cm, a na dłuższym boku prostokąta zbudowano kwadrat o polu równym \(64c{{m}^{2}}\).

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe

Pole prostokąta jest o \(16c{{m}^{2}}\) mniejsze od pola kwadratu powstałego na dłuższym boku prostokąta. P/F
Obwód prostokąta jest o 10 cm dłuższy od obwodu trójkąta równobocznego zbudowanego na krótszym boku prostokąta. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0-1)

W trójkącie ABC o obwodzie 34 cm poprowadzono odcinek DE. Obwód trójkąta AED jest równy 16 cm, a obwód czworokąta EBCD – 30 cm.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka DE jest równa

A. 4 cm
B. 6 cm
C. 7 cm
D. 12 cm
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa 450. Krawędź boczna jest w tym ostrosłupie czterokrotnie dłuższa od krawędzi podstawy.

zad 14 długość krawędzi podstawy ostrosłupa egzamin ósmoklasisty matematyka 2021 dodatkowy

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa jest równa

A. 15
B. 25
C. 50
D. 60
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prostego oraz podano długości niektórych jego krawędzi.

zad 15 pola graniastrosłupa egzamin ósmoklasisty matematyka 2021 dodatkowy

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Pole największej ściany bocznej tego graniastosłupa jest równe 35. P/F
Pole podstawy tego graniastosłupa jest równe 12. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0-2)

W jednej szklance o pojemności 250 mililitrów mieści się maksymalnie 150 gramów mąki. Babcia Kasi przechowuje mąkę w dwulitrowym pojemniku. Czy w takim pojemniku zmieści się 1,5 kilograma mąki? Odpowiedź uzasadnij. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0-3)

W zespole tańca nowoczesnego liczba dziewcząt jest dwa razy większa od liczby chłopców. Gdy na próbie nieobecnych było 2 chłopców i 1 dziewczyna, to liczba obecnych chłopców stanowiła \(\frac{2}{5}\) liczby obecnych dziewcząt. Z ilu osób składa się zespół? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0-2)

Pan Piotr odczytał na nawigacji samochodowej, że na pokonanie trasy długości 38 km potrzebuje 40 minut. Jaką prędkość jazdy wyrażoną w \(\frac{km}{h}\) przyjęła nawigacja samochodowa w celu wyznaczenia czasu potrzebnego na pokonanie tej trasy? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-3)

Równoległobok ABCD zbudowano z czterech przystających trójkątów prostokątnych (patrz rysunek). Boki równoległoboku mają długości |AB| = 24 cm i |AD| = 13 cm.

zad 19 pole równoległoboku egzamin ósmoklasisty matematyka 2021 dodatkowy

Oblicz pole równoległoboku ABCD. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl