Egzamin 8-klasisty z matematyki 2020 CKE czerwiec-termin dodatkowy | MatFiz24.pl

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2020 CKE – dodatkowy – czerwiec

Zadanie 1. (0-1)

W tabeli przedstawiono fragment cennika, który obowiązuje w wypożyczalni gier planszowych „Świat Gier”.

zad 1 cennik gier planszowych egzamin ósmoklasisty matematyka 2020 lipiec

W tej wypożyczalni Janek wypożyczył jedną grę rodzinną i dwie gry logiczne na siedem dni.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Janek za wypożyczenie tych gier zapłacił

A. 21 zł
B. 30 zł
C. 26 zł
D. 51 zł
E. 52 zł
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Dane są trzy wyrażenia arytmetyczne:

I. 75,5 · 2 – 7 · 6,99
II. (4,6 + 5,5) ·10
III. 0,26 · 400

Które spośród tych wyrażeń mają wartość większą od 100? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I i II.
B. Tylko I i III
C. Tylko II i III.
D. I, II, III.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

W sklepie obniżono o 15% ceny wszystkich książek. Zosia wybrała książkę, która przed obniżką kosztowała 45 zł.

Ile zapłaci Zosia za tę książkę? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 40,50 zł
B. 39,75 zł
C. 38,25 zł
D. 30,00 zł
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na osi liczbowej między liczbami \(\left( -\frac{2}{6} \right)\quad oraz\quad \left( -\frac{1}{6} \right)\) znajduje się liczba

A. \(-\frac{1}{4}\)
B. \(-\frac{1}{3}\)
C. \(-\frac{5}{12}\)
D. \(-\frac{1}{2}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (0-1)

Piechur i kolarz wyruszyli naprzeciw siebie na spotkanie tą samą drogą. Droga, która ich dzieliła, miała długość 48 km. Piechur wyszedł o \({{8}^{00}}\) i szedł ze stałą prędkością \(4\frac{km}{h}.\) Kolarz wyjechał o \({{10}^{00}}\) i jechał ze stałą prędkością \(16\frac{km}{h}.\)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

O godzinie \({{10}^{30}}\) piechura i kolarza dzieliła droga o długości 30 km. P/F
Piechur i kolarz spotkają się o godzinie \({{12}^{00}}\). P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (0-1)

W pewnej klasie przeprowadzono ankietę na temat liczby rodzeństwa uczniów tej klasy. Okazało się, że 44% liczby uczniów ma siostrę, 72% – brata, a 4 uczniów ma i siostrę, i brata. Każdy uczeń tej klasy ma rodzeństwo.

Ilu uczniów brało udział w ankiecie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 25
B. 14
C. 11
D. 7
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0-1)

Zależność drogi od czasu i przyśpieszenia w ruchu jednostajnie przyśpieszonym (gdy prędkość początkowa jest równa 0) opisuje wzór \(s=\frac{a{{t}^{2}}}{2},\) gdzie s – droga, t – czas, a – przyśpieszenie.

A. \(a=\frac{s{{t}^{2}}}{2}\)
B. \(a=\frac{{{t}^{2}}}{2s}\)
C. \(a=\frac{2s}{{{t}^{2}}}\)
D. \(a=2s{{t}^{2}}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (0-1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wartość wyrażenia \({{\left( -2 \right)}^{4}}:{{\left( -2 \right)}^{3}}\) jest równa A/B

A. -2
B. 2

Wartość wyrażenia \({{\left( -2 \right)}^{2}}\cdot {{\left( -2 \right)}^{3}}\) jest równa C/D

C. \({{\left( -4 \right)}^{5}}\)
D. \({{\left( -2 \right)}^{5}}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0-1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wartość wyrażenia \(\sqrt{36+64}\) jest równa A/B

A. 10
B. 14

Wartość wyrażenia \(\sqrt{1+\frac{9}{16}}\) jest równa C/D

C. \(1\frac{1}{4}\)
D. \(1\frac{3}{4}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0-1)

Wśród 180 uczniów dojeżdżających do szkoły przeprowadzono ankietę. Uczniowie odpowiadali na pytanie, z jakiego środka transportu korzystają w drodze do szkoły. Każdy uczeń wskazał jeden środek transportu. Otrzymano następujące wyniki: 30% uczniów dojeżdża tramwajem (T),\(\frac{1}{4}\) uczniów – autobusem (A), co piąty – rowerem (R), a pozostali – samochodem (S).

Na którym diagramie przedstawiono wyniki tej ankiety? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

zad 10 wyniki ankiety egzamin ósmoklasisty matematyka 2020 lipiec Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0-1)

Na drewnianej kostce w kształcie sześcianu zaznaczono punkty K i L tak, jak na rysunku

zad 11 punkty na sześcianie egzamin ósmoklasisty matematyka 2020 lipiec

Po ścianach tej kostki od punktu K do punktu L przeszła mrówka.

Na której z poniższych siatek sześcianu przedstawiono trasę, której nie mogła pokonać mrówka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

zad 11 siatka sześcianu egzamin ósmoklasisty matematyka 2020 lipiec Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-1)

Uczniowie klasy 8a utworzyli jeden szereg, a uczniowie klasy 8b – drugi. W obu szeregach chłopcy i dziewczęta stali na przemian: chłopiec – dziewczyna – chłopiec – dziewczyna itd. W klasie 8a na pierwszym i ostatnim miejscu stali chłopcy, a w klasie 8b na pierwszym i ostatnim miejscu stały dziewczęta. W klasie 8a jest 12 dziewcząt, a w klasie 8b jest o dwóch chłopców mniej niż w klasie 8a.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

W klasie 8a jest A/B chłopców.

A. 11
B.13

W klasie 8b jest C/D uczniów.

C. 21
D. 23
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0-1)

Krótsza przekątna trapezu prostokątnego dzieli go na dwa trójkąty prostokątne równoramienne.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Wysokość trapezu i krótsza podstawa trapezu mają taką samą długość. P/F
Wysokość trapezu jest równa połowie dłuższej podstawy trapezu. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

W trójkącie prostokątnym o kącie ostrym 30° suma długości krótszej przyprostokątnej i przeciwprostokątnej jest równa 12 cm.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dłuższa przyprostokątna tego trójkąta ma długość

A. \(4\sqrt{2}\) cm
B. \(4\sqrt{3}\) cm
C. 6 cm
D. 8 cm
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

Na rysunku przedstawiono czworokąt ABCD, który podzielono na dwa trójkąty. Długości boków otrzymanych trójkątów opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych. Obwód trójkąta ABC jest równy 31.

zad 15 obliczanie czworokąta abcd egzamin ósmoklasisty matematyka 2020 lipiec

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Odcinek AC jest o 4 jednostki dłuższy od odcinka CD P/F
Obwód trójkąta ACD jest równy 23. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0-2)

Trzy proste przecinają się w punktach A, B i C tak, jak pokazano na rysunku. Odcinki AC i BC są równej długości. Wykaż, że miara kąta α stanowi połowę miary kąta β.

zad 16 dowód miara kąta egzamin ósmoklasisty matematyka 2020 dodatkowy lipiec Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0-2)

Czworokąt ABCD jest trapezem. Podstawa AB została przedłużona do punktu E. Długości niektórych odcinków w tym czworokącie opisano na rysunku.

zad 17 długość odcinka w trapezie egzamin ósmoklasisty matematyka 2020 dodatkowy lipiec

Pole trapezu ABCD jest trzy razy większe od pola trójkąta BEC. Oblicz długość odcinka BE. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0-2)

Rada rodziców na nagrody dla dwóch klas ósmych przeznaczyła 1080 zł. W klasie 8a jest 32 uczniów, a w klasie 8b jest 28 uczniów. Pieniądze podzielono proporcjonalnie do liczby uczniów w danej klasie. Oblicz kwotę, jaką każda z klas otrzymała na nagrody. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-3)

Do pracowni komputerowej kupiono 6 myszek bezprzewodowych i 6 myszek przewodowych. Cena myszki bezprzewodowej była o 11 zł wyższa od ceny myszki z przewodem. Za zakup wszystkich myszek zapłacono 234 zł. Ile najwięcej myszek bezprzewodowych można by kupić za tę kwotę? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0-3)

Dwa jednakowe prostopadłościany, każdy o wymiarach 5 cm, 7 cm i 9 cm, sklejono tak, jak pokazano na rysunku.

zad 20 pole bryły egzamin ósmoklasisty matematyka 2020 dodatkowy lipiec

Oblicz pole powierzchni całkowitej powstałej bryły. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21. (0-3)

Pani Maria w 2015 roku łącznie zarobiła 43 740 zł. W każdym miesiącu od stycznia do września włącznie otrzymywała pensję tej samej wysokości. W październiku otrzymała podwyżkę, po której miesięcznie zarabiała 3780 zł. Oblicz, o ile procent wzrosła miesięczna pensja pani Marii po podwyżce. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl