Egzamin 8-klasisty z matematyki 2019 CKE czerwiec-termin dodatkowy | MatFiz24.pl

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2019 CKE – dodatkowy – czerwiec

Informacje do zadań 1 i 2

Na obozie sportowym przebywali uczniowie z klas IV, V, VI i VII. Liczbę uczestników obozu z poszczególnych klas przedstawiono na diagramie 1.
Każdy z uczestników obozu uprawia jedną z trzech dyscyplin lekkoatletycznych: biegi, rzuty, skoki. Na diagramie 2. przedstawiono, jaka część uczniów trenuje poszczególne dyscypliny.

info do zad 1 2 egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec
Zadanie 1. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wśród wszystkich uczestników obozu 28% stanowili uczniowie z klas

A. czwartych.
B. piątych.
C. szóstych.
D. siódmych.

FILM Z ROZWIĄZANIEM ZADAŃ 1 i 2 POD ZADANIEM 2

Zadanie 2. (0-1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Skoki trenuje więcej osób niż rzuty. P/F
Biegi trenuje o 10 osób więcej niż skoki. P/F

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Podczas lekcji matematyki uczniowie zaokrąglali liczbę 0,84631. Adam zaokrąglił tę liczbę do części dziesiątych, Bartek – do części setnych, Magda – do części tysięcznych, a Zosia – do części dziesięciotysięcznych.

Które z dzieci otrzymało największą liczbę? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Adam.
B. Bartek.
C. Magda.
D. Zosia.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Rowerzysta wyruszył w trasę o godzinie \({{10}^{45}}\) , a do celu przyjechał o godzinie 1405. Jego prędkość średnia na całej trasie była równa \(15\frac{km}{h}.\)

A. 48 km
B. 50 km
C. 51 km
D. 55 km
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyrażenie: (x − 2)(4x − 3) − x(1− x) po uproszczeniu jest równe

A. \(5{{x}^{2}}-x-6\)
B. \(5{{x}^{2}}-9x+6\)
C. \(5{{x}^{2}}-12x+6\)
D. \(3{{x}^{2}}-x-6\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (0-1)

Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary elementu układanki, w którym sąsiednie boki są do siebie prostopadłe

zad 6 element figury egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec

Z takich elementów zbudowano dwie figury przedstawione na poniższym rysunku

zad 6 figury egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Obwód figury I jest o 2b większy od obwodu figury II. P/F
Pole figury II jest równe \(12{{a}^{2}}\). P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0-1)

Wydajność dużej pompy strażackiej to 24 000 litrów wody na minutę, natomiast wydajność małej pompy to 1200 litrów wody na minutę. Mała pompa w ciągu 1 godziny pracy zużywa 0,931 litra paliwa.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

W ciągu jednej godziny działania dużej pompy strażackiej przepłynie przez nią A/B litrów wody niż w tym samym czasie przez małą pompę.

A. 200 razy więcej
B. 20 razy więcej

Mała pompa w ciągu 15 godzin pracy zużyj C/D litrów paliwa.

C. więcej niż 14
D. mniej niż 14
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (0-1)

Na poniższej osi liczbowej literami k, l, m, n oznaczono cztery kolejne liczby całkowite. Jedna z tych liczb jest równa 0. Kropką oznaczono liczbę \(\sqrt{41}\) .

zad 8 oś liczbowa egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na osi liczbowej liczbę 0 oznaczono literą

A. k.
B. l.
C. m.
D. n.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0-1)

Dane są punkty o współrzędnych: A = (2, 1), B = (4, 9), C = (–2, 5), D = (8, 5).

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe

Środek odcinka AB ma współrzędne (3, 5). P/F
Środek odcinka AB jest także środkiem odcinka CD. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0-1)

W prostokątnym układzie współrzędnych zaznaczono wierzchołki trójkąta prostokątnego ABC (patrz: rysunek).

zad 10 trójkąt w układzie współrzędnych egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Przeciwprostokątna trójkąta ABC ma długość

A. \(\sqrt{39}\)
B. 10
C. \(\sqrt{89}\)
D. 13
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0-1)

Rzucono czterema symetrycznymi sześciennymi kostkami do gry. Na 20 widocznych ścianach tych czterech kostek suma oczek jest równa 76. Za niewidoczną uznano ścianę, na której kostka stoi.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Na każdej z niewidocznych ścian tych kostek jest jedno oczko. P/F
Na niewidocznej ścianie jednej z tych kostek może być pięć oczek. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-1)

Na rysunku przedstawiono dwa trójkąty oraz podano niektóre ich wymiary i miary kilku kątów.

zad 12 podobieństwo trójkątów egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Te trójkąty są równoramienne. P/F
Te trójkąty są przystające. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0-1)

W trójkącie ABC, w którym |AC| = |BC| , poprowadzono wysokość CD. Obwód trójkąta ACD jest równy 24 cm, a obwód trójkąta ABC jest równy 36 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Obwód trójkąta BCD jest równy 18 cm. P/F
Wysokość CD ma długość 6 cm. P/F

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

Na rysunku przedstawiono fragment siatki prostopadłościanu oraz podano długości niektórych jego krawędzi.

zad 14 suma krawędzi prostopadłościanu egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu jest równa

A. 12
B. 39
C. 48
D. 74
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

Z sześciu jednakowych sześciennych klocków o krawędzi 1 cm zbudowano bryłę I. Następnie z bryły tej usunięto dwa sześciany i otrzymano bryłę II (patrz: rysunki).

zad 15 pola brył egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole powierzchni bryły II jest mniejsze od pola powierzchni bryły I o

A. \(2\ c{{m}^{2}}\)
B. \(4\ c{{m}^{2}}\)
C. \(7\ c{{m}^{2}}\)
D. \(10\ c{{m}^{2}}\)
E. \(12\ c{{m}^{2}}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0-2)

We wtorek w kwiaciarni obowiązywały ceny zapisane poniżej.

zad 16 ceny kwiatów egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec

Za dodatki użyte do wykonania bukietu dolicza się 20% wartości kwiatów, z których wykonano ten bukiet. Ile zapłaci tego dnia klient za bukiet złożony z 3 tulipanów, 2 róż i 5 goździków? Zapisz obliczenia

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0-2)

Pan Jan wybrał z bankomatu 2900 zł. Na tę kwotę składały się łącznie 22 banknoty 200-złotowe i 100-złotowe. Ile banknotów 100-złotowych pan Jan wybrał z bankomatu? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0-2)

W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC|=| BC|, poprowadzono dwie wysokości: AD i CE. Na rysunku przedstawiono ten trójkąt i zaznaczono w nim niektóre kąty.

zad 18 miary katów w trójkącie równoramiennym egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec

Uzasadnij, że kąt α ma miarę 110°.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-3)

Bilet normalny na koncert kosztuje 45 zł, a cena biletu ulgowego stanowi \(\frac{5}{9}\) ceny biletu normalnego. Janek zakupił pięć razy więcej biletów normalnych niż biletów ulgowych. Za wszystkie bilety zapłacił 500 zł. Ile biletów każdego rodzaju Janek zakupił? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0-3)

Duży prostokąt przedstawiony na rysunku jest podzielony na osiem małych przystających prostokątów.

zad 20 obwód prostokąta egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec

Oblicz obwód dużego prostokąta. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21. (0-3)

Przedstawione na rysunku trójkąt prostokątny równoramienny oraz kwadrat mają równe pola.

zad 21 obliczanie obwodu kwadratu egzamin ósmoklasisty matematyka 2019 dodatkowy czerwiec

Oblicz obwód kwadratu. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl