Egzamin gimnazjalny z matematyki 2018 - Test online - Odpowiedzi do zadań!

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2018

Zadanie 1. (0–1)

W pierwszym dniu każdego miesiąca ubiegłego roku pan Tomek zapisywał masę swojego ciała. Początkowo masa jego ciała malała. W listopadzie i grudniu ważył tyle samo, ile w lipcu. W żadnym miesiącu nie ważył więcej niż 76 kg. Pan Tomek wyniki swoich pomiarów umieścił na diagramie.

Który z diagramów przedstawia wyniki pomiarów pana Tomka w ubiegłym roku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

czytanie wykresów - Egzamin gimnazjalny 2018
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0–1)

W ramach prac renowacyjnych odtworzono na ścianie budowli zegar słoneczny, który powstał w 1533 roku. Pod nowym zegarem zapisano datę tej renowacji – MCMXC.

Po ilu latach od powstania tego zegara słonecznego odtworzono go na ścianie budowli? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Po 457 latach.
B. Po 407 latach.
C. Po 157 latach.
D. Po 107 latach.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczba \(\sqrt[3]{8}-3\) jest liczbą naturalną. PRAWDA/FAŁSZ
Liczba \(\sqrt[3]{64}-\sqrt{25}\) jest liczbą ujemną. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0–1)

Samochód na pokonanie pierwszego odcinka trasy zużył 27 litrów benzyny. Na drugim odcinku trasy, mającym długość 150 km, zużył on dwa razy mniej benzyny niż na pierwszym odcinku. Średnie zużycie benzyny na kilometr było na każdym odcinku trasy takie samo.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde 100 km tej trasy było równe

A. 4,5 litra.
B. 9 litrów.
C. 13,5 litra.
D. 18 litrów.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0–1)

W czytelni ustawiono 20 stolików dwuosobowych i 10 stolików czteroosobowych. Po pewnym czasie 10% stolików dwuosobowych zastąpiono tą samą liczbą stolików czteroosobowych.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba stolików czteroosobowych zwiększyła się o

A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 6. (0–1)

Dane są dwie liczby:\(a={{8}^{5}},\,b={{4}^{5}}\)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn a · b jest równy 1032. PRAWDA/FAŁSZ
Iloraz \(\frac{a}{b}\) jest równy 25. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Iloraz \(\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{75}\cdot \sqrt{3}}\) jest równy

A. \(\frac{2\sqrt{3}}{15}\)
B. \(\frac{2}{5}\)
C. \(\frac{4\sqrt{3}}{15}\)
D. \(\frac{4}{5}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (0–1)

Grupa turystów w ciągu pierwszej godziny marszu pokonała pewien odcinek trasy. W każdej następnej godzinie pokonywany dystans był o 0,5 km krótszy od dystansu pokonanego w poprzedniej godzinie. W ciągu pierwszych pięciu godzin marszu turyści przeszli łącznie 17,5 km trasy.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Odcinek trasy, który turyści przeszli w pierwszej godzinie marszu, miał długość

A. 3,1 km
B. 3,5 km
C. 3,9 km
D. 4,0 km
E. 4,5 km
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0–1)

W autobusie jechało m mężczyzn i k kobiet. Na przystanku wysiedli 2 mężczyźni i 3 kobiety, a wsiadło 5 mężczyzn i 2 kobiety.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Gdy autobus odjechał z tego przystanku, podróżowało nim

A. (m + 3) mężczyzn i (k – 1) kobiet.
B. (m – 3) mężczyzn i (k – 1) kobiet.
C. (m + 3) mężczyzn i (k + 1) kobiet.
D. (m – 3) mężczyzn i (k + 1) kobiet.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0–1)

Suma liczb x i y jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczby x i y są różnych znaków. PRAWDA/FAŁSZ
Na osi liczbowej odległość każdej z tych liczb od zera jest taka sama. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0–1)

Na rysunku przedstawiono dwie figury. Figura I powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z kwadratu o boku długości 6, a figura II powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z prostokąta o bokach długości 4 i 8.

Obwód figury - Egzamin gimnazjalny 2018

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Obwód figury I jest równy obwodowi kwadratu o boku 6. PRAWDA/FAŁSZ
Obwód figury II jest większy od obwodu figury I. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0–1)

W pudełku są 2 kule zielone, 2 białe i 4 czarne. Losujemy z pudełka 1 kulę.
Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe \(\frac{1}{2}\)? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

Rachunek prawdopodobieństwa- Egzamin gimnazjalny 2018 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0–1)

W układzie współrzędnych zaznaczono dwa wierzchołki kwadratu MNPS, które nie należą do tego samego boku.

Współrzędne w układzie prostokątnym

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dwa pozostałe wierzchołki tego kwadratu mają współrzędne

A. (2, −2) i (−1, 1)
B. (−2, 2) i (1, −1)
C. (5, −2) i (2, −5)
D. (−4, 1) i (−1, 4)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0–1)

W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji i zaznaczono jego punkty przecięcia z osiami układu.

Miejsce zerowe i argumenty dodatnie funkcji - Egzamin gimnazjalny 2018

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Funkcja przyjmuje wartość 0 dla dwóch argumentów: 1 i 6. PRAWDA/FAŁSZ
Dla wszystkich argumentów większych od 1 i jednocześnie mniejszych od 6 funkcja przyjmuje wartości ujemne. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0–1)

Na kwadratowej siatce narysowano pewien wielokąt (patrz rysunek). Jego wierzchołki znajdują się w punktach przecięcia linii siatki.

Pole figury - Egzamin gimnazjalny 2018

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole tego wielokąta jest równe

A. 18cm2
B. 21cm2
C. 29cm2
D. 32cm2
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0–1)

Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych długości 15 cm i 20 cm.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Przeciwprostokątna trójkąta DEF podobnego do trójkąta ABC w skali 2:1 ma długość

A. 25 cm
B. 30 cm
C. 40 cm
D. 50 cm
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0–1)

Dwa boki pewnego trójkąta mają długości 12 cm i 15 cm.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Obwód tego trójkąta może być równy 28 cm. PRAWDA/FAŁSZ
Trzeci bok tego trójkąta może mieć długość 3 cm. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0–1)

Na rysunku przedstawiono okrąg o środku O oraz kąt środkowy o mierze 280°. Punkty A i B znajdują się na okręgu. Prosta k jest styczna do okręgu w punkcie B.

Styczna do okręgu, kąty

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Miara kąta α jest równa

A. 30°
B. 40°
C. 50°
D. 80°
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0–1)

Na przekątnej BD kwadratu ABCD o boku długości 4 zbudowano trójkąt równoboczny BED.

Pole trójkąta równobocznego

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole trójkąta BED jest równe

A. \(2\sqrt{6}\)
B. \(4\sqrt{6}\)
C. \(8\sqrt{3}\)
D. \(16\sqrt{3}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0–1)

Pole podstawy walca jest równe 36π, a pole jego powierzchni bocznej jest 3 razy większe niż pole podstawy.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wysokość tego walca jest równa

A. 3
B. 6
C. 9
D. 18
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21. (0–2)

Do zestawu liczb: 3, 5 i 9 dopisano czwartą liczbę. Mediana otrzymanego w ten sposób zestawu czterech liczb jest większa od mediany początkowego zestawu trzech liczb. Uzasadnij, że dopisana liczba jest większa od 5.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 22. (0–4)

Właściciel sklepu sportowego kupił w hurtowni deskorolki i kaski. Cena hurtowa deskorolki była o 60 zł wyższa niż cena hurtowa kasku. Właściciel sklepu ustalił cenę sprzedaży deskorolki o 20% wyższą od ceny hurtowej, a cenę sprzedaży kasku – o 40% wyższą od ceny hurtowej. Deskorolka i kask łącznie kosztowały w sklepie 397 zł. Oblicz łączny koszt zakupu po cenach hurtowych jednej deskorolki i jednego kasku. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23. (0–3)

Maja zrobiła dwa pudełka w kształcie graniastosłupów prawidłowych czworokątnych o różnych objętościach. Powierzchnię boczną każdego z tych graniastosłupów wykonała z takich samych prostokątów o wymiarach 28 cm i 12 cm (patrz rysunek). Oblicz różnicę objętości tych graniastosłupów. Zapisz obliczenia.

Objętość i pole boczne graniastosłupa Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl