Działania na liczbach -

Działania na liczbach

Rozwiązuj zadania matematyczne i przygotuj się sam do egzaminu ósmoklasisty.

Zadanie 10. (0–1)

Suma liczb x i y jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Liczby x i y są różnych znaków. PRAWDA/FAŁSZ
Na osi liczbowej odległość każdej z tych liczb od zera jest taka sama. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0–1)

W ramach prac renowacyjnych odtworzono na ścianie budowli zegar słoneczny, który powstał w 1533 roku. Pod nowym zegarem zapisano datę tej renowacji – MCMXC.

Po ilu latach od powstania tego zegara słonecznego odtworzono go na ścianie budowli? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Po 457 latach.
B. Po 407 latach.
C. Po 157 latach.
D. Po 107 latach.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 9. (0–1)

Dane są dwie liczby x i y. Wiadomo, że 8≥x oraz y≤-2.

Oś liczbowa

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Najmniejsza możliwa wartość różnicy x – y jest równa

A. 10
B. 6
C. –6
D. –10
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0–1)

Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest a, cyfrą jedności jest b oraz spełnione są warunki: b > a i a + b = 12.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Warunki zadania spełnia siedem liczb. PRAWDA/FAŁSZ
B. Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 3. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0–1)

Dane są cztery wyrażenia:

\[\begin{align} & I.\quad \frac{3}{4}\cdot \left( -3 \right) \\ & II.\quad \frac{3}{4}:\left( -3 \right) \\ & III.\quad \frac{3}{4}+\left( -3 \right) \\ & IV.\quad -\frac{3}{4}-3 \\ \end{align}\]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Największą wartość ma wyrażenie:

A. I
B. II
C. III
D. IV
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 8. (0–1)

W klasie IIIa liczba dziewcząt stanowi \(\frac{2}{3}\) liczby wszystkich uczniów tej klasy.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W klasie IIIa

A. jest więcej chłopców niż dziewcząt.
B. liczba dziewcząt stanowi \(\frac{3}{2}\) liczby chłopców.
C.jest dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców.
D.stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt jest równy 1 : 3.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (0–1)

Dane są liczby a i b takie, że 2 < a < 3 oraz –1 < b < 1.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

A. Iloraz \(\frac{b}{a}\) jest zawsze dodatni: PRAWDA/FAŁSZ
B. Różnica b – a jest zawsze dodatnia: PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 3. (0–1)

Z cyfr 2, 3 i 5 Ania utworzyła wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.Wszystkie liczby utworzone przez Anię są nieparzyste.
B.Wszystkie liczby utworzone przez Anię są mniejsze od 530.
C.Dwie liczby utworzone przez Anię są podzielne przez 5.
D.Wśród liczb utworzonych przez Anię są liczby podzielne przez 3.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 2. (0–1)Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Odległość między punktami, które na osi liczbowej odpowiadają liczbom \(-2,3\,\,i\,\,\frac{1}{3}\), jest równa

A.\(-2,3-\frac{1}{3}\)
B.\(2,3-\frac{1}{3}\)
C.\(\frac{1}{3}-2,3\)
D.\(\frac{1}{3}+2,3\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na osi liczbowej liczba wartości wyrażenia arytmetycznego \(\big(1- \frac{5}{6} \big) -0,5\) znajduje się między

A. -1 i -0,5
B. -0,5 i 0
C. 0 i 0,5
D. 0,5 i 1
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8.

Rozwinięcie dziesiętne ułamka 51/370 jest równe 0,1(378).

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Na pięćdziesiątym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra

A. 1   B. 3   C. 7   D. 8

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 4.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczbą większą od 1/3 jest

Liczby i działania Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23. (0–1)

Dorota stworzyła bazę danych o krajach azjatyckich. Zamieściła w niej następujące informacje na temat Mongolii:

Egzamin_gimnazjalny

W stolicy Mongolii mieszka:
A. prawie co drugi mieszkaniec Mongolii
B. prawie co czwarty mieszkaniec Mongolii
C. prawie co dziesiąty mieszkaniec Mongolii
D. prawie co trzysta czterdziesty mieszkaniec Mongolii

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl