Droga prędkość czas -

Droga prędkość czas

Zadanie 1. (0–1)Egzamin gimnazjalny z matematyki 2017.

Turysta A szedł ze schroniska w kierunku szczytu, natomiast turysta B schodził ze szczytu w kierunku schroniska. Obaj szli tym samym szlakiem i tego samego dnia. Wykresy przedstawiają, na jakiej wysokości względem poziomu morza znajdowali się turyści w określonym czasie.

Wykres zależności matematycznej

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Turyści spotkali się na szlaku między godziną 13:00 a 14:00. PRAWDA/FAŁSZ
B. Turyści spotkali się w miejscu położonym między 1700 a 2000 m n.p.m. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0–1)

Paweł przejechał na rowerze trasę długości 700 m w czasie 2 min.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prędkość średnia, jaką uzyskał Paweł na tej trasie, jest równa:

A. 10,5 km/h
B. 14 km/h
C. 21 km/h
D. 35 km/h
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 1. (0–1)Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016.

Zastęp harcerzy wyruszył z przystanku autobusowego do obozowiska. Na wykresie przedstawiono zależność między odległością harcerzy od obozowiska, a czasem wędrówki.

Wykres funkcji. Egzamin gimnazjalny 2016 z matematyki.

Które z poniższych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Harcerze dotarli do obozowiska po 2,5 godziny.
B. W ciągu pierwszej godziny harcerze przeszli 2 km.
C. Podczas wędrówki harcerze zatrzymali się na 30-minutowy postój.
D. O godzinie 14:15 harcerze byli w odległości 2 km od obozowiska.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Informacje do zadań 1 i 2

Każda z dwóch kolejek górskich przebywa drogę 150 metrów w ciągu minuty. Na schemacie zaznaczono niektóre długości trasy pokonywanej przez kolejki.

Rysunek kolejki górskiej Zadanie 1. (0–1)

Jak długo trwa przejazd kolejki od górnej stacji do punktu K? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 5 minut
B. 5 minut i 8 sekund
C. 5 minut i 48 sekund
D.6 minut
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Rozwiązanie:

Rozwiązanie zadania 1 z egzaminu gimnazjalnego
Zadanie 2. (0–1)

Z górnej stacji kolejka wyjeżdża o 1 minutę wcześniej niż z dolnej. Kolejki równocześnie wjeżdżają na pętlę mijania.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Długość trasy od dolnej stacji do punktu K jest równa

A. 240m
B. 450m
C. 600m
D. 900m
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Rozwiązanie:

Droga pokonana przez kolejkę górną w ciągu 1 minuty to 150m. Stąd nalezy zauważyć, że trasa kolejki dolnej jest krótsza właśnie o tę odległość. Zatem 750-150=600m

Odp.: C. 600 m

Zadanie 11.

Prędkość średnia piechura na trasie 10 km wyniosła 5km/h, a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa 20km/h.

O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 30 minut   B. 60 minut   C. 90 minut   D. 120 minut

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 11.

Średnia prędkość samochodu na trasie przebytej w czasie 4 godzin wyniosła 60km/h.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Droga prędkość czas
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 14. (0-1)

Piechur porusza się z prędkością 4km/h . Każdy jego krok ma długość 0,8 m.

Ile kroków wykona piechur w czasie 12 minut? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 1000 kroków
B. 800 kroków
C. 640 kroków
D. 100 kroków

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Informacje do zadania 29

Pracownik ochrony chodzi wzdłuż ogrodzenia parkingu (w kształcie trapezu prostokątnego) ze stałą prędkością 1 m/s. Obchód zaczyna od wartowni A. Na rysunku przedstawiono plan jego trasy, a obok podano wymiary parkingu

Figury podobne, podobieństwo
Zadanie 29. (0-2)

Minęło 10 minut od chwili rozpoczęcia obchodu. Na którym odcinku znajduje się pracownik ochrony? Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl