Dowody matematyczne przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki -

Dowody matematyczne przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki

Dowody matematyczne pochodzące jeszcze z czasów gimnazjum, ale jak najbardziej odpowiadają poziomowi egzaminu ósmoklasisty. To bardzo dobry, a jednocześnie trudny materiał.

Dowody matematyczne

Zadanie 21. (0-2)

W trójkąt równoramienny ABC (|AC|= |BC|) wpisano okrąg o środku S. Punkty wspólne okręgu i trójkąta oznaczono literami M, N i P. Uzasadnij, że trójkąty ASM i PBS są przystające.

zadanie 21 okrąg wpisany w trójkąt egzamin gimnazjalny 2019
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 21. (0–2) Dowód matematyczny

Zapisano trzy różne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 4, oraz dwie inne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 2. Uzasadnij, że średnia arytmetyczna zestawu tych pięciu liczb jest równa 3,2. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 22.

Na rysunku przedstawiono trapez ABCD i trójkąt AFD. Punkt E leży w połowie odcinka BC. Uzasadnij, że pole trapezu ABCD i pole trójkąta AFD są równe.

Uzasadnij, że , dowód matematyczny
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 22.

Trzy proste przecinające się w sposób przedstawiony na rysunku tworzą trójkąt ABC. Uzasadnij, że trójkąt ABC jest równoboczny.

Dowód matematyczny, uzasadnij że
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl