Bryły - prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup -

Bryły – prostopadłościan, graniastosłup, ostrosłup

Zadanie 23. (0-4)

Na rysunku przedstawiono fragment siatki graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.

fragment siatki graniastosłupa zadanie 23 egzamin gimnazjalny 2019

Pole narysowanego trójkąta jest równe \(16\sqrt{3}\) cm2, a pole prostokąta jest równe
\(24\sqrt{3}\) cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 20. (0-1)

Z sześcianu o objętości 27 cm3 usunięto jedną kostkę sześcienną o krawędzi 1 cm. Ściana usuniętej kostki należała do ściany sześcianu, ale żaden z wierzchołków tej kostki nie należał do krawędzi sześcianu.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole powierzchni powstałej bryły jest równe

A. 48 cm2
B. 54 cm2
C. 58 cm2
D. 59 cm2
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 19. (0-1)

Ostrosłup i graniastosłup mają takie same podstawy. Obie bryły mają łącznie 25 wierzchołków.

Ile wierzchołków ma ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 6
B. 8
C. 9
D. 10
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 23. (0–3)

Maja zrobiła dwa pudełka w kształcie graniastosłupów prawidłowych czworokątnych o różnych objętościach. Powierzchnię boczną każdego z tych graniastosłupów wykonała z takich samych prostokątów o wymiarach 28 cm i 12 cm (patrz rysunek). Oblicz różnicę objętości tych graniastosłupów. Zapisz obliczenia.

Objętość i pole boczne graniastosłupa
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 23. (0–4)

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty o podstawie trójkąta prostokątnego i jego siatkę. Dwie dłuższe krawędzie podstawy graniastosłupa mają 12 cm i 13 cm długości, a pole zacieniowanej części siatki graniastosłupa jest równe 168 cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 19. (0–1)

Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 90 cm, 40 cm, 50 cm wlano 40 litrów wody.

Ile litrów wody należy jeszcze dolać do akwarium, aby sięgała ona do połowy jego wysokości? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 50
B. 70
C. 90
D. 140
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 20. (0–1)

Jacek z 14 jednakowych sześciennych kostek skleił figurę, której widok z przodu i z tyłu przedstawiono na rysunkach.

Sześcian, klocki sześcienne

Całą figurę, również od spodu, Jacek pomalował.

Ile sześciennych kostek ma pomalowane dokładnie 4 ściany? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 8
B. 7
C. 6
D. 5
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0–1)

Na rysunku poniżej przedstawiono siatkę sześcianu. Punkty: P, S, T, W, Z są środkami jego krawędzi.

Siatka sześcianu

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po złożeniu sześcianu z tej siatki punkt P pokryje się z punktem

A. W
B. Z
C. T
D. S
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0–1)

Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześcian. Bryły mają jednakowe podstawy i równe wysokości, a suma objętości tych brył jest równa 36 cm3.

Własności sześcianu i ostrosłupa o takiej samej podstawie i wysokości Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0–1)

Szklane naczynie w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 6 cm, 15 cm i 18 cm napełniono częściowo wodą i szczelnie zamknięto. Następnie naczynie postawiono na jego ścianie o największej powierzchni i wtedy woda sięgała do wysokości 4 cm. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Kiedy naczynie postawiono na ścianie o najmniejszej powierzchni, to woda sięgała do wysokości

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0–1)

Rysunki przedstawiają bryłę, której wszystkie cztery ściany są trójkątami równobocznymi.

Siatka czworościanu foremnego Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23.

Z sześcianu zbudowanego z 64 małych sześcianów o krawędzi 1 cm usunięto z każdego narożnika po jednym małym sześcianie (patrz rysunek). Oblicz pole powierzchni powstałej bryły i porównaj je z polem powierzchni dużego sześcianu. Zapisz obliczenia.

Pole powierzchni całkowitej bryły sześcianu Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19.

Maciek rysuje siatkę ostrosłupa prawidłowego, którego podstawą jest kwadrat o środku w punkcie O i boku długości 8.

Testy gimnazjalne siatka ostrosłupa

Czy trójkąt ABW o bokach długości odpowiednio: 8, 5, 5 może być ścianą boczną takiego ostrosłupa? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród zdań A–C.

Testy gimnazjalne Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18.

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.

Graniastosłup prosty objętość

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Objętość tego graniastosłupa jest równa

Objętość graniastosłupa testy online Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17.

Szymon wykonał szkielet prostopadłościanu. Układał i sklejał ze sobą kolejno drewniane klocki sześcienne o krawędzi 4 cm wzdłuż każdej krawędzi prostopadłościennego pudełka o wymiarach: 36 cm, 28 cm, 20 cm. Na rysunku przedstawiono część wykonanego szkieletu.

Prostopadłościan

Ile klocków łącznie zużył Szymon na wykonanie całego szkieletu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 84   B. 76   C. 68   D. 60

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23.

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 80 cm2, a pole jego powierzchni całkowitej wynosi 144 cm2. Oblicz długość krawędzi podstawy i długość krawędzi bocznej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19.

Siatka ostrosłupa składa się z kwadratu i trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach tego kwadratu.

Siatka pole powierzchni ostrosłupa Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13.

W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga 2/3 jego wysokości.

Objętość prostopadłościanu

Ile litrów wody jest w akwarium? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 16000 litrów   B. 1600 litrów   C. 160 litrów   D. 16 litrów

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-1)

Basen ma kształt prostopadłościanu, którego podstawa (dno basenu) ma wymiary 15 m x 10 m. Do basenu wlano 240 m3 wody, która wypełniła go do 4/5 głębokości.

Jaka jest głębokość tego basenu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 1,28 m   B. 1,5 m   C. 2 m   D. 3 m

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23. (0-1)

Krawędź czworościanu foremnego ma długość 4 cm. Pole powierzchni całkowitej tego czworościanu jest równe

Pole powierzchni całkowitej  czworościanu Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 34. (0-5)

Na sąsiednich działkach wybudowano domy różniące się kształtem dachów (patrz rysunki). Który dach ma większą powierzchnię? Zapisz obliczenia.

Pole powierzchni ostrosłupa Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacje do zadań 32. i 33.

Przekrój poprzeczny ziemnego wału przeciwpowodziowego ma mieć kształt równoramiennego trapezu o podstawach długości 6 m i 16 m oraz wysokości 12 m. Trzeba jednak usypać wyższy wał, bo przez dwa lata ziemia osiądzie i wysokość wału zmniejszy się o 20% (szerokość wału u podnóża i na szczycie nie zmienia się).

Objętość graniastosłupa o podstawie trapezu
Zadanie 32. (0-4)

Oblicz, ile metrów sześciennych ziemi trzeba przywieźć na usypanie 100-metrowego odcinka ziemnego wału przeciwpowodziowego (w kształcie graniastosłupa prostego) opisanego w informacjach. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 33. (0-4)

Po zakończeniu osiadania ziemi, w celu zmniejszenia przesiąkania, na zboczu wału od strony wody zostanie ułożona warstwa gliny. Oblicz pole powierzchni, którą trzeba będzie wyłożyć gliną na 100-metrowym odcinku tego wału (wał ma kształt graniastosłupa prostego). Zapisz obliczenia. Wynik podaj z jednostką.

Trapez Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 34. (0-4)

Piramida ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Ile cm2 papieru potrzeba na wykonanie modelu tej piramidy (wraz z podstawą), w którym krawędzie podstawy mają długość 10 cm a wysokość 12 cm? Ze względu na zakładki zużycie papieru jest większe o 5%. Zapisz obliczenia.

Ostrosłup - zadanie 34 z egzaminu gimnazjalnego 2005 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

Do naczynia o objętości V = 0,75 l wlano 0,45 l wody. Jaki procent objętości tego naczynia stanowi objętość wody?

A. 6   B. 16,(6)   C. 33,75   D. 60

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 26. (0–3)

Akwarium, w którym Marek hoduje rybki, ma wymiary 5dm, 8dm, 6dm. Marek wlewa do niego wodę przepływającą przez kran z szybkością 8dm2 na minutę.

Egzamin_gimnazjalny

Do jakiej wysokości woda w akwarium będzie sięgać po 10 minutach. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl