Jak zostać specjalistą kryminalistyki? -

Jak zostać specjalistą kryminalistyki?

kryminologia

Przestępczość to zjawisko, które występuje w każdym społeczeństwie. Nie ma możliwości, aby całkowicie wyeliminować ten problem, ale można skutecznie z nim walczyć i minimalizować jego skutki. Zajmują się tym nie tylko służby, ale także specjaliści z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Aby pracować na tym stanowisku, potrzebne są odpowiednie kwalifikacje oraz wykształcenie. Jakie studia wybrać, aby rozwijać swoją karierę w tej dziedzinie?

Kryminalistyka a kryminologia

Często można spotkać się z tym, że pojęcia kryminalistyka i kryminologia są używane naprzemiennie. Jest to podstawowy błąd, gdyż dziedziny te znacznie się od siebie różnią, mimo że wzajemnie się uzupełniają.

Kryminologia zajmuje się teoretycznym podejściem do sprawców przestępstw. Nauka ta ukierunkowana jest na przyczyny i motywy, które skłaniają do popełnienia czynów zabronionych. Jeżeli chodzi o studia, kryminologia będzie więc opierała się na poznaniu metod analizy środowiska i psychiki sprawców przestępstw w ujęciu socjologicznym. Kryminalistyka jest natomiast dziedziną praktyczną, zajmującą się wykryciem podejrzanych. Opiera się na działaniach technicznych i badawczych, mających na celu zebranie dowodów.

Kryminalistyka – studia i wymagania od kandydatów

Nauka na kierunku o tej specjalności wymaga posiadania odpowiednich umiejętności i predyspozycji. Idealny kandydat na studia kryminologia i kryminalistyka powinien być dociekliwy, mieć analityczny umysł, a także potrafić wyciągać wnioski. Ponadto należy spełnić warunki rekrutacji, podczas której brana jest pod uwagę ocena punktowa za wyniki matury. Jeżeli chodzi o kryminologię i kryminalistykę, studia będą dobrym wyborem dla osób pasjonujących się tą tematyką, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu psychologii, socjologii oraz metod pracy operacyjnej.

Kryminalistyka – studia i ich przebieg

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznych wykładów, podczas których omawiane są najważniejsze zagadnienia związane z kryminologią i kryminalistyką. W toku studiów nie brakuje również praktyki, aby w jak najlepszym stopniu przygotować studentów do pracy dochodzeniowo-śledczej. W ścieżce nauczania uwzględnione są takie zagadnienia, jak:

 • tworzenie profilu przestępcy,
 • badanie zależności psychologicznych, środowiskowych i socjologicznych, motywujących do popełnienia czynów zabronionych,
 • techniki śledcze i badanie miejsca zdarzenia,
 • zabezpieczanie miejsca przestępstwa i zbieranie materiału dowodowego,
 • opracowywanie dokumentacji i raportów z przeprowadzonych czynności kryminalistycznych,
 • poznanie mechanizmów popełniania przestępstw.

Studia kryminalistyczne prowadzone są przez specjalistów, którzy mają praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie. Zajęcia odbywają się również w terenie i obejmują m.in. szkolenie w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji czy kurs posługiwania się bronią na profesjonalnej strzelnicy.

Kryminalistyka i kryminologia – gdzie można znaleźć pracę pod studiach?

Absolwenci tej specjalności mają do wyboru wiele ścieżek kariery. Mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • służbach specjalnych,
 • policji,
 • agencjach detektywistycznych,
 • firmach ochroniarskich,
 • więziennictwie,
 • służbach celnych,
 • sektorze bankowym i skarbowym,
 • instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym,
 • formacjach antyterrorystycznych i wywiadowczych.

Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają również szeroką wiedzę z zakresu psychologii i socjologii. Mogą objąć stanowiska, na których wymagana jest umiejętność analizowania zachowań ludzkich. Sprawdzą się więc jako doradcy biznesowi, inspektorzy transportowi, czy kuratorzy.