Zawód przewoźnika drogowego - MatFiz24.pl

Zawód przewoźnika drogowego

transport drogowy

Przewoźnik drogowy to coraz popularniejszy zawód. Jednak aby rozpocząć tego typu prace niezbędne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień. Kto i w jaki sposób może je otrzymać?

Podstawowe warunki

Licencję na transport drogowy musi uzyskać osoba, która wykorzystuje pojazdy o masie całkowitej, przekraczającej 3,5 tony do pracy zarobkowej. Istnieją dwa rodzaje licencji: na krajowy i międzynarodowy transport rzeczy.

Aby móc rozpocząć działalność gospodarczą związaną z transportem drogowym trzeba spełnić kilka wymogów. Do najważniejszych z pewnością należy uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Jednym z miejsc, gdzie możemy odbyć odpowiedni kurs, jest firma KOAL. Warto zaznaczyć, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu i obszernej wiedzy, kursanci KOAL zdają egzamin kompetencji zawodowych przewoźnika w 100%. Odpowiednio dobrane metody nauki pozwalają na szybkie i dokładnie przyswojenie wiedzy.

Kolejną kwestią jest posiadanie zdolności finansowej. Należy zabezpieczyć każdy z pojazdów odpowiednią kwotą. Najczęściej wynosi ona około 9000 euro na pierwszy pojazd i około 5000 euro na kolejne. Oczywistym jest także posiadanie odpowiedniej bazy eksploatacyjnej, czyli specjalnego miejsca, w którym znajduje się sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności. Aby swobodnie wykonywać ten zawód, należy posiadać dobrą reputację. Jest ona zachowana pod warunkiem, że przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.

Aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu, powinno się złożyć wniosek do odpowiedniego Starostwa. Do wniosku trzeba dołączyć między innymi:

– oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (wraz z adresem),

– dokumenty potwierdzające zdolność finansową,

– oświadczenie o niekaralności,

– kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych.

Koniecznym będzie także dokonanie opłaty za udzielenie zezwolenia w wysokości 1000 zł.

Odmowa wydania uprawnień

Organ może odmówić wydania odpowiednich uprawnień, jeśli wnioskodawca nie spełnia wymogów Rozporządzenia 1071/2009. Przedsiębiorca ma jednak prawo do odwołania się od tej decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Zanim zdecydujemy się na wybór takiej ścieżki kariery, zapoznajmy się dokładnie z obowiązującymi przepisami i wybierzemy odpowiedni kurs, by bez problemu pomoże uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych.

https://www.pomoc-drogowa-szczecin.pl/