Smart building: technologia możliwa w polskiej rzeczywistości?

Smart building: technologia możliwa w polskiej rzeczywistości?

smart

Mimo że przez całe dziesięciolecia rozwój technologiczny w Polsce był blokowany, a korzystanie ze zdobyczy zachodniej cywilizacji wręcz zakazane, to od 1989 roku notuje się na szczęście coraz większe zainteresowanie nowoczesnością, technologią i technicznymi nowinkami. Polska wciąż próbuje dogonić zagraniczne kraje, a polskie miasta już praktycznie w niczym nie odstępują swoim zachodnim odpowiednikom. Widać to między innymi na przykładzie technologii smart building, która jest szeroko wykorzystywana przez podmioty biznesowe, ale również przez miasta i aglomeracje miejskie.

Ekologiczne budynki

Technologia smart building opiera się głównie na obszarze ekologii, oszczędności energii, samowystarczalności, czyli tych elementach, które dla obecnego świata i społeczeństwa mają zasadnicze znaczenie. Mądre budynki to w pierwszej kolejności budynki w pełni ekologiczne, gdzie stosuje się panele słoneczne do uzyskiwania energii oraz ciepła; budynki, które zasilane są własnymi wiatrakami produkującymi energię i których systemy stale analizują np. dane meteorologiczne i na ich podstawie samodzielnie określają temperaturę grzewczą lub włączają klimatyzację.

W budynkach ekologicznych i w smart budownictwie wykorzystuje się więc przede wszystkim:

  • systemy solarne, fotowoltaiczne, panele słoneczne
  • gruntowe i powietrzne pompy ciepła
  • filtrację i oczyszczanie powietrza wewnątrz budynku
  • systemy fototermiczne do wstępnego ogrzewania powietrza w budynku
  • rozbudowaną przestrzeń zieloną wokół budynków
  • strefy ciszy i wypoczynku, które zapewniają komfort psychiczny dla pracowników lub użytkowników danych budynków

Mądre budownictwo miejskie

W smart city chodzi przede wszystkim o zapewnienie mieszkańcom komfortu życia w mieście poprzez wprowadzanie różnorodnych ułatwień parkingowych albo komunikacyjnych. W smart building założenia są nieco inne, chociaż również mają związek z komfortem i ułatwieniami pracy. W głównej mierze chodzi jednak przede wszystkim o zapewnienie maksymalnej ekologiczności budynku oraz tak zwanego samo zarządzania. To budynek sam dostosowuje wykorzystanie energii elektrycznej (np. gasząc światło w nieużywanych pomieszczeniach albo korytarzach), energii grzewczej (analogicznie zmniejszając lub zwiększając temperaturę), monitoruje i zarządza systemem kamer w środku i na zewnątrz. W nowoczesnych smart budynkach szeroko wykorzystywane są technologie paneli fotowoltaicznych oraz energia odnawialna. Zastosowanie tych procedur widać szczególnie w dużych miastach: ratusze, budynki użyteczności publicznej, muzea, teatry, biblioteki a nawet coraz więcej szkół zarządzanych przez miasta wyposażanych jest w tego typu systemy, które podnoszą ich ekologiczność oraz komfort użytkowania.

Technologie Smart City dostarcza WPIP