Rekrutuj się do Policji – pamiętaj jednak o testach! -

Rekrutuj się do Policji – pamiętaj jednak o testach!

Test Wiedzy do Policji, czyli TWO

Od bardzo wielu lat, testy do Policji dzielą się na cztery podstawowe etapy, które musi zaliczyć każdy kandydat. Praca w Policji nie jest dla każdego, więc muszą być jakieś kryteria przyjmowania kolejnych kandydatów do pracy w tej jednostce mundurowej.

Dzisiaj opiszemy test wiedzy do Policji na podstawie artykułu na https://odpowiedzi.com.pl/home/10-testy-do-policji.html

Jak wygląda Test Wiedzy do Policji, czyli TWO?

Test wiedzy odbywa się w specjalnie przygotowanych salach, gdzie każdy kandydat otrzymuje papierowy arkusz z 40-stoma pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru na którego rozwiązanie ma się 40 minut.

Z egzaminu można uzyskać 100%, jeżeli na wszystkie pytania odpowiecie poprawnie. Błędna odpowiedź to 0 punktów, nie można otrzymać punktów ujemnych.

Wiedza potrzebna na ten egzamin zamyka się w kilku kręgach tematycznych. Czego mogą dotyczyć pytania na egzaminie?

 • władza ustawodawcza;
 • władza sądownicza;
 • władza wykonawcza;
 • administracja publiczna;
 • bezpieczeństwo publiczne;

Właściwie przygotowanie to absolutna podstawa i na 2-3 miesiące przed egzaminie trzeba się solidnie wziąć za naukę, gdyż uzyskanie wysokiej ilości punktów przybliża nas do pracy w Policji.

Trzeba mieć na uwadze, że wszystkie próby ściągania za pomocą urządzeń elektronicznych, fizycznych ściąg lub próby zaglądania do pracy innych mogą skończyć się wyzerowanie punktów z tej części egzaminu. Jest to praktyczni jednoznaczne z brakiem możliwości dostania się do Policji, gdyż finalna liczba punktów będzie zbyt niska.

Uspokajamy, każdy zalicza egzamin, niezależnie od ilości zdobytych punktów. Jednak na pewno warto się dobrze przygotować i uzyskać wysoką liczbę punktów aby mieć większą szansę.

Jak się przygotować do testów w 2020 roku?

Każdego roku na egzaminach pojawiają się nowe arkusze tworzone przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jednak jak można się domyślić to wszystkie pojawiające się pytania są bardzo podobne do siebie.

Zmienia się tylko sposób ich przedstawienia, kolejność czy po prostu pojawia się inny zestaw pytań stworzony z różnych poprzednich egzaminów.

Zakres obowiązującej wiedzy jest dosyć szeroki, ale jednocześnie na tyle wąski, że każde z pytań pojawiło się już na którymś z egzaminów.

Na co szczególnie zwrócić uwagę w trakcie nauki?

 • Konstytucja;
 • Ustawa o Policji;
 • Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego;
 • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym;
 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • Ustawa prawie o zgromadzeniach;
 • Ustawa o strażach gminnych;
 • Ustawy o obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto poznać wszystkie powyższe dokumenty, gdyż mogą przydać się w codziennej pracy policjanta i zdecydowanie mogą pomóc w zaliczenie egzaminu na wysoką liczbę punktów.