Monitoring wizyjny szkoły w trosce o bezpieczeństwo

Monitoring wizyjny szkoły w trosce o bezpieczeństwo

monitoring szkół

Zapewnienie właściwego poziomu ochrony placówek oświatowych jest obowiązkiem osób, które zajmują się ich zarządzaniem. Z oczywistych względów, szkoła wymaga położenia większego nacisku na kwestie bezpieczeństwa. Mogą one zostać wypełnione między innymi poprzez zaawansowany system monitoringu wizyjnego, którego dostarczaniem oraz instalacją zajmuje się firma KSK Lublin.

Oferuje ona kompleksowe usługi związane z przygotowaniem projektu, montażem i uruchomieniem wszystkich zastosowanych urządzeń, a także ich konserwacją oraz serwisem. Monitoring szkoły w takim rozumieniu może składać się z wysokiej jakości kamer, a także urządzeń podglądowych i nagrywających. Wszystko to ma za zadanie poprawienie poziomu kontroli i bezpieczeństwa placówek oświatowych, z których korzysta duża liczba uczniów bądź studentów.

Dlaczego warto zainwestować w monitoring do szkoły?

Monitoring do szkoły spełnia kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim zabezpiecza on przed przedostaniem się na teren placówki osób niepożądanych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla uczniów i nauczycieli. To także doskonały sposób na kontrolę codziennego życia szkoły.

Proces monitorowania budynku szkolnego pozwala również na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych – pożaru, ulatniania się gazu bądź substancji żrących. Monitoring wizyjny może bowiem zostać zintegrowany z systemem alarmowym. Wszystko to zapewniają profesjonalne urządzenia dostarczane przez firmę KSK Krzysztof Kuzioła z siedzibą w Lublinie.

Kiedy szkoła musi zgłosić monitoring do GIODO?

Wymagania z zakresu monitoringu szkół wskazują, że zgłoszenie musi nastąpić wtedy, gdy nie został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub gdy zbiór danych (za taki uznawane są nagrania pozwalające na identyfikacje osób) ma charakter wrażliwy.

Jeżeli ABI został powołany, szkoła nie musi zgłaszać monitoringu wizyjnego. Administratorem może zostać osoba, która w przeszłości nie była karana za przestępstwo umyślne, dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych, a także posiada wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

Kamery w szkole – zalety i wady

Monitoring wizyjny szkoły przede wszystkim podnoszą poziom bezpieczeństwa. Osoby obsługujące system mogą błyskawicznie reagować na wszelkiego rodzaju sytuacje groźne. Mowa tu między innymi o zagrożeniu pożarowym, kradzieżach, bójkach, popełnianiu wykroczeń lub przestępstw przez uczniów czy też nadużywaniu uprawnień ze strony pracowników szkoły.

Po stronie wad zapisać trzeba pewien dyskomfort związany z obecnością kamer. Można go jednak uniknąć, jeśli system zostanie w sposób odpowiedni przemyślany.

Ile kosztuje instalacja monitoringu w szkole?

Firma KSK Lublin dostarcza wysokie jakości urządzenia rejestrujące w przystępnych cenach. Wszelkie koszty zostają dostosowane do potrzeb i możliwości placówki. Wszystko to sprawia, że koszt pojedynczej kamery wynosi zaledwie kilkaset złotych, natomiast urządzeń rejestrujących około tysiąc złotych. Co ważne, przyjęty cennik zawiera atrakcyjne warunki związane z kosztami samej instalacji. Nasi specjaliści gwarantują ponadto fachowe doradztwo z zakresu wykorzystania systemu.

Zobacz spis rzetelnych firm zajmujących się monitoringiem CCTV i telewizją przemysłową: https://systemyzabezpieczen.pro/k/monitoring-cctv/

Artykuł powstał przy współpracy z KSK Krzysztof Kuzioła, właścicielem firmy z technicznymi systemami zabezpieczeń i ochrony mienia lubelskich firm.
Strona www: https://ksk.lublin.pl
ul. Przybylskiego 19/2 Lublin, tel. 691 026 826.