Kto wynalazł elektryczność? MatFiz24.pl

Kto wynalazł elektryczność?

wyładowanie elektryczne - piorun

Dzisiaj ludzie nie mogą wyobrazić sobie życie bez elektryczności. Energia elektryczna jest jednym z najważniejszych aktywów potrzebnych do codziennej pracy. Energia elektryczna zawsze była obecna w naturze, jednak wiele lat upłynęło, aby zrozumieć, jak ludzie mogą ją okiełznać i wykorzystać.

Energia elektryczna zdefiniowana została, jako przepływ naładowanych cząstek zwanych elektronami za pośrednictwem nośnika przewodzącego. Chociaż wszyscy korzystamy z energii elektrycznej, nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie:, „ Kto wynalazł elektryczność”?  Wynalezienie elektryczności jest

Historia odkrycia energii elektrycznej

Historia elektryczności zaczyna się od odkrycia. Od wieków obserwowano błyskawice i pioruny, wspominane przez ludzi od wieków.  Zaadoptowanie energii elektrycznej, to wynik szerokiej gamy eksperymentów, które rozpoczęły się już 600 pne, kiedy to Tales z Miletu uznawany za pierwszego naukowca, udowadnia istnienie energii elektrycznej w przyrodzie.  Został on pionierem elektryczności statycznej, proponując teorię, że tarcie kilka obiektów o pewnych właściwościach o siebie może wywoływać elektryzowanie. Za materiał do badań posłużył mu bursztyn, który pocierany kawałkiem ubrania może doprowadzić do pojawienia się iskra. Dopiero w 1600 roku, naukowiec William Gilbert, jako pierwszy przyczynił się do wytworzenia iskry elektrycznej poprzez pocieranie bursztynu. To jego uważa się też za twórcę teorii o tym, że Ziemia jest ogromnym magnesem. Oddał się ona za czasów królowej Elżbiety badaniom zjawisk elektrycznych i geomagnetycznych. Jednak słowo „elektryczność” powstało w roku 1660, kiedy Otto von Guericke wynalazł elektrostatyczny generator, który generuje elektryczność statyczną, była to maszyna elektrostatyczna w postaci siarkowej kuli. To dzięki Guericke uznano za fakt istnienie właściwości elektrycznych niektórych materiałów. To dzięki nim, energia elektryczna może przechodzić przez materiał, zatem dokonano podziału na izolatory i przewodniki.

Kolejny naukowiec Robert Boyle w roku 1675, oddał się eksperymentom dot. siły elektrycznych  przyciągania i odpychania w próżni.

Przełom nastąpił kiedy Benjamin Franklin (1706-1790) wykazał elektryczność pioruna. Aby to osiągnąć wykonuje swój słynny eksperyment, w którym puszcza latawiec wykonany z jedwabnych chusteczek i to w burzliwy dzień. Na którym umocował szpikulec żelazny. Do końca linki latawca przymocował metalowy klucz. Gdy po wyładowaniu przybliżał do niego rękę, pomiędzy linką a kluczem przeskakiwała iskra elektryczna. Tym samym potwierdził, że klucz został naładowany elektrycznością, udowadnia, że chmury są pełne energii elektrycznej a siłą odgromową jest piorun. Ponadto, Franklin opracowano teorię elektrycznej płynu istniejącego w przepływie materiału. 

Od tego momentu, badanie elektryczności ewoluowały znacznie szybciej. W 1800 Volta zbudował pierwszą komórkę fotowoltaiczną, zdolną produkować energię. W 1821 Michael Faraday opublikował swoją pracę o zasadach rotacji elektromagnetycznego, która była niezbędna do wytworzenia silnika elektrycznego, a w 1879 roku Edison opracowuje lampy żarowe.

Teraz możemy zdać sobie sprawę, że wbrew temu, co wielu z nas myśli, elektryczność była zawsze obecna w naturze, nie zastała wymyślił ani stworzona, ponieważ jest siłą natury. Ludzkość po prostu nauczyła się zasad jej działania i odkryła sposoby jak ją wykorzystać do zasilanie urządzeń elektrycznych. Obecnie energia elektryczna, chociaż dostępna na szeroką skalę kosztuje nas i to nie mało, w zależności od sprzedawcy energii cena kWh utrzymuje się na poziomie 0,3100 zł/kWh.