Kompendium wiedzy o PIT 36 -

Kompendium wiedzy o PIT 36

PIT 36 36L

Pit 36 jest to forma deklaracji  podatkowej, którą wypełniają Ci podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej w postaci 32 oraz 18%. Jeśli zastanawiasz się nad tym, kto i kiedy powinien złożyć tę deklarację – poniższy artykuł jest dla Ciebie! Jest kierowany głównie do przedsiębiorców oraz osób, które uzyskują przychody z najmu.

1. Deklaracja PIT 36 – kto powinien ją złożyć?

2. ePit 36 – do kiedy trzeba go wypełnić?

3. Pit 36 – jakie przychody są zwolnione od podatku?

4. O czym jeszcze musisz pamiętać podczas wypełniania deklaracji?

Deklaracja PIT 36 – kto powinien ją złożyć?

Ta forma deklaracji jest kierowana do osób, które dokonują rozliczeń w ramach skali 18 oraz 32%. Pokazuje ono wartość uzyskanego dochodu, albo poniesionej straty w danym roku podatkowym. Pit 36 wypełniają ją te osoby, które:

– mają założoną swoją działalność gospodarczą,

-otrzymują przychody w ramach najmu lub  dzierżawy, albo umów o podobnym charakterze,

– osiągnęły przychód poza Polską,

– mają swoją działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze, która jest opodatkowana w ramach zasad ogólnych oraz przy zachowaniu odpowiednej skali podatkowej.

Jeśli podatnika dotyczy podatek liniowy – wówczas powinien od złożyć pit 36l.

PIT 36 36L

Obecnie wysłanie deklaracji jest możliwe na kilka sposobów. Pierwszy z nich to wysyłka rozliczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej, kolejny – osobista wizyta  w Urzędzie Skarbowym, a ostatnia metoda opiera się na wysyłce deklaracji online. Nie ma obaw, że rozliczenie nie dotrze do Urzędu – każdy podatnik otrzymuje bowiem UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

 

 

ePit 36 – do kiedy trzeba go wypełnić?

Nieprzekraczalny termin przypada 30 kwietnia 2021 roku. Zanim podatnik dokona rozliczenia, powinien wybrać jedną z trzech opcji – czy chce rozliczać się samodzielnie, z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko – ePit można wygodnie złożyć przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

Pit 36 – jakie przychody są zwolnione od podatku?

W tej części deklaracji podatnik wskazuje jakie przychody uzyskał ze stosunku pracy lub w ramach umowy-zlecenia.

Na tym etapie dokonywane są także konkretne formy rozliczeń, jak również uzyskanie informacji o kwocie do zwrotu, albo zapłaty dla Urzędu Skarbowego. Aby móc dokonać tych operacji konieczne jest posiadanie deklaracji oraz druków pozyskanych od innych płatników – mowa choćby o pit 11-8b lub pit 40a.

Jeśli prowadzisz swoją działalność – niezbędne będzie także bazowanie na informacjach zamieszczonych w Twojej księdze przychodów i rozchodów, jak i tych, które są zamieszczone w księgach rachunkowych.

 

 

Rubryki dotyczące dochodu zwolnionego od podatku powinny wypełnić te osoby, które uprzednio skorzystały z możliwości zwolnienia od podatku dochodowego dzięki prowadzonej działalności gospodarczej. Co ważne, przychody uzyskane np. w ramach stypendiów są zwolnione od podatku.

O czym jeszcze musisz pamiętać podczas wypełniania deklaracji?

W części H deklaracji podatkowej należy wskazać kwoty, które finalnie doprowadziły do zwiększenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia tej straty. Konieczne na tym etapie jest również podanie wydatków, które zostały odliczone na zakupy związane z nowymi technologiami. O ile podatnik w konkretnym roku podatkowym uzyskał stratę wynikającą ze źródła przychodów, która była związana  także z ulgą lub zwolnieniem niż kwota ulgi albo zwolnienia – wtedy możliwe jest zmniejszenie wysokości tej straty. 

Obliczenie podatku następuje z kolei w części I deklaracji pit 36.