Kierunki studiów związane z matematyką -

Kierunki studiów związane z matematyką

kierunki studiów związane z matematyką

Obecnie wybór kierunku studiów w Polsce może sprawić trochę trudu. Problem ten może być związany z naszymi zainteresowaniami, programem kształcenia, przedmiotami na danym kierunku czy też po prostu nie jesteśmy do końca pewni czy aby na pewno będziemy chcieli pracować w danym zawodzie po skończeniu studiów. Kierunków, na które można pójść jest wiele, tak samo jak przedmiotów, które się na nich powtarzają.

Czym się kierować przy wyborze studiów ?

Studia matematyczne w Polsce mogą być licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie i kończą się uzyskaniem dyplomu. Można je odbywać w trybie stacjonarnym, czyli dziennym oraz niestacjonarnym, czyli zaocznym. Obszar kształcenia objęty matematyką nie tylko obejmuje jej podstawowe zagadnienia, ale również przewijają się techniki informatyczne, które są związane z postępem technologicznym i społecznym. Nowoczesne myślenie to umiejętność myślenia analitycznego oraz syntetycznego, które w połączeniu z modelem matematycznym stwarzają rozwiązania problemów wykorzystujące niestandardowe podejście.

Matematyka jest wykorzystywana na studiach, które przygotowują do pracy między innymi w instytucjach finansowych, naukowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, konsultingowych czy też w szkolnictwie. Matematyka „otwiera drzwi” dla wielu dziedzin i daje swobodę poruszania się po rynku pracy.

Dla kogo są studia na kierunku związanym z matematyką ?

Jak się okazuje studia na kierunku związanym z matematyką nie są dla każdego. Matematyka jest uważana za jeden z trudniejszych przedmiotów, dlatego też wybierają ją osoby o ponadprzeciętnych uzdolnieniach, posiadające umysł ścisły oraz te, które potrafią myśleć analitycznie. Studia te są wymagające dlatego, że potrzeba w nie włożyć dużo samodzielnej pracy, być dokładnym, cierpliwym i skrupulatnym.

Biorąc pod uwagę to, jak szybko i intensywnie postępuje świat w zakresie technologii nauka matematyki może okazać się kluczowa. Przykładem może być branża finansowa, w której popyt na wyspecjalizowanych pracowników ciągle rośnie. Matematyk może się spełnić w roli analityka zarządzania pieniądzem czy też osoby zarządzającej ryzykiem.

Zawód przyszłości związany z matematyką, czyli jaki ?

Kończąc studia na kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość czy też informatyka do wyboru jest wiele zawodów, w których można pracować. Jak się okazuje taka kariera ekonomisty może być zarówno dochodowa jak i satysfakcjonująca. Dobry ekonomista potrafi analizować fakty gospodarcze oraz sytuacje, które obecnie mają miejsce na świecie i jaki ma to wpływ na światową gospodarkę.

Studia informatyczne można wykorzystać na przykład w „pracy” ze sztuczną inteligencją czy też w zawodzie programisty: gier komputerowych, baz danych czy systemów informatycznych. 

Rośnie również zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny automatyki i robotyki czy też budownictwa i mechatroniki. Często mają oni możliwość odbywania stażu w największych światowych organizacjach.

Jak się okazuje potwierdza się fakt, że matematyka jest bez wątpienia królową nauk. Bez niej nowoczesna technologia by nie istniała. To właśnie ona uczy logicznego myślenia oraz szukania nowych rozwiązań.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://www.ssw-sopot.pl/finanse-i-rachunkowosc/