Kierunek Automatyka i Robotyka – możliwości rozwoju i zatrudnienia

Kierunek Automatyka i Robotyka – możliwości rozwoju i zatrudnienia

automatyka kierunek studiów

Wybór kierunku studiów to niezwykle poważna decyzja. Od niej może bowiem zależeć cała nasza dalsza przyszłość. Szczególną popularnością wśród przyszłych studentów cieszą się kierunki techniczne, które oferują bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w różnych dziedzinach. Kierunek Automatyka i Robotyka to doskonały wybór dla osób, które wiążą swoją przyszłość z nowoczesnymi technologiami oraz chcą zdobyć dobrze wynagradzaną pracę.

Wybór kierunku studiów to niezwykle poważna decyzja. Od niej może bowiem zależeć cała nasza dalsza przyszłość. Szczególną popularnością wśród przyszłych studentów cieszą się kierunki techniczne, które oferują bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w różnych dziedzinach. Kierunek Automatyka i Robotyka to doskonały wybór dla osób, które wiążą swoją przyszłość z nowoczesnymi technologiami oraz chcą zdobyć dobrze wynagradzaną pracę.

Kierunek Automatyka i Robotyka w Polsce i jego rola we współczesnym świecie

Na kierunku Automatyka i Robotyka w Polsce kształci wiele uczelni, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Z roku na rok zainteresowanie tym kierunkiem studiów rośnie, co sprawia, że kolejni kandydaci muszą sprostać coraz większym wymaganiom oraz pokonać w procesie rekrutacji inne osoby. Co roku o dostanie się na kierunek Automatyka i Robotyka w Polsce walczy bowiem ponad 4 kandydatów na jedno miejsce.

Ogromne zainteresowanie studiami na tym technicznym kierunku jest spowodowane prężnym rozwojem nowoczesnych technologii. Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących procesami technologicznymi, bez udziału lub z niewielkim udziałem człowieka.

Systemy i układy automatyki są obecne już w niemal każdej dziedzinie naszego życia, z roku na rok stale zwiększając swój udział. Ich rola jest szczególnie dostrzegalna w przemyśle, rolnictwie, nauce, medycynie oraz energetyce. Dziedziną, na którą automatyka wywiera znaczący wpływ są także systemy fotowoltaiczne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  

System kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka na polskich uczelniach

Kandydaci, którzy pragną ubiegać się o przyjęcie na kierunek Automatyka i Robotyka muszą wziąć udział w procesie rekrutacji. System kształcenia na tym kierunku jest dwustopniowy. I stopień obejmują studia inżynierskie, a II stopień studia magisterskie.

Kierunek Automatyka i Robotyka jest skierowany głównie do kandydatów, którzy na co dzień interesują się nowoczesnymi technologiami i to właśnie z nimi wiążą swoją przyszłość. Na kierunku tym najlepiej odnajdą się osoby o ścisłym i analitycznym umyśle, zainteresowane nowymi technologiami oraz posiadające umiejętności pracy w grupie.

Kierunek Automatyka i Robotyka – szerokie możliwości zatrudnienia dla absolwentów

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka mają bardzo szeroki wybór zatrudnienia. Po zdobyciu dyplomu mają bowiem możliwość znalezienia pracy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, w instytutach naukowych, w ośrodkach badawczych w Polsce i za granicą oraz w firmach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnych systemów automatyki.

Szerokie możliwości zatrudnienia sprawiają, że absolwenci Automatyki i Robotyki mają bardzo duże szanse znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie w krótkim czasie po ukończeniu studiów. Ogromne zapotrzebowanie w Polsce i na świecie na wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem kierunkowym z kolei pozwala im na wybór tej oferty, która w pełni spełnia ich oczekiwania ekonomiczne oraz pokrywa się z zainteresowaniami.

Partnerem artykułu jest Wydział EAIIB AGH oferujący: kierunek Automatyka – więcej na Eaiib.agh.edu.pl.