Kariera w laboratorium: co o sprzęcie winien wiedzieć praktykant?

Kariera w laboratorium: co o sprzęcie winien wiedzieć praktykant?

kariera w laboratorium

Kariera laboranta to wybór specyficznej drogi zawodowej: w której bardzo ważne jest utrzymanie w równowadze rozległej i drobiazgowej, merytorycznej wiedzy z zakresu nauk ścisłych oraz umiejętności logicznego myślenia (także w sytuacjach niestandardowych). Pracownik laboratorium musi być oprócz tego obdarzony takimi cechami charakteru, jak dokładność i rzetelność – które są nieodzowne podczas organizowania własnej pracy, a w dalszej perspektywie utrzymania bezpieczeństwa w całej laboratoryjnej sali. Odbywanie praktyki w tej specyficznej przestrzeni to czas, który każdemu przyszłemu laborantowi jest potrzebny do wypracowania w sobie wszystkich ważnych zdolności i zwyczajów.

Laboratorium – sprzęty i odczynniki

Dzienna rutyna każdego laboranta rozpoczyna się od upewnienia się, że stanowisko jego pracy jest odpowiednio uporządkowane, a sprzęty które będą asystowały podczas planowanych badań – właściwie skalibrowane. Ta prosta prawda dociera do świadomości każdego praktykanta, gdy dzień w dzień kontroluje on używane w laboratorium przyrządy. Samo ustawienie mikroskopu to czynność pochłaniająca nieco czasu – i w trakcie przeprowadzania badań konieczność dostosowania sprzętu do bieżących potrzeb może zabrać nieco cennego czasu. Upewnienie się, że każdy przyrząd:

  • działa nienagannie
  • jest przygotowany do pracy

To bardzo odpowiedzialna funkcja – tym trudniejsza, że w laboratorium znajduje się wiele specjalistycznych urządzeń.

Choć obsługa specyficznych sprzętów i przyrządów to istotna część pracy w laboratorium, absolutnie kluczową sprawą pozostaje właściwe obchodzenie się z tamtejszymi naczyniami: przechowującymi badane substancje i pomocne przy pracy odczynniki. W świetle tego spostrzeżenia uwagę praktykanta należy zwrócić także ku kwestii szkła laboratoryjnego: zwłaszcza wiedzy o tym, jak utrzymywać je w sterylnej czystości, ale nie tylko. Idealnie czyste pojemniki to wciąż zbyt mało, by sprawnie prowadzić zaplanowane badania – pracownicy laboratorium muszą nieustannie upewniać się, że używane przez nich naczynia nie uległy zbytniemu mechanicznemu zużyciu.

Zadanie oglądania pod szkłem powiększającym naczyń służących do przeprowadzania reakcji chemicznych to element codziennej rutyny, a także zajęcie, które niewątpliwie zostanie powierzone także praktykantowi.

Artykuł powstał we współpracy z EQUIMED.