Ekonomia — jeden z najpopularniejszych kierunków studiów -

Ekonomia — jeden z najpopularniejszych kierunków studiów

ekonomia studia

Od lat w czołówce najczęściej wybieranych kierunków studiów plasują się medycyna i prawo, uważane jednocześnie za najbardziej prestiżowe oraz psychologia, dziennikarstwo i ekonomia. Ta ostatnia bije rekordy popularności stosunkowo od niedawna, w związku z dynamicznym rozwojem rynków finansowych i korporacji. Czy warto studiować ekonomię i czego można się spodziewać po tym kierunku?

Gdzie studiować ekonomię?

Ekonomia to kierunek studiów, który dostępny jest niemal na każdej uczelni, oczywiście za wyjątkiem tych specjalistycznych, np. politechnik czy uniwersytetów medycznych. Istnieją także uczelnie ekonomiczne, na których wykładane są wyłącznie kierunki społeczne, takie jak wspomniana wyżej ekonomia, stosunki międzynarodowe czy finanse i rachunkowość.

W Polsce istnieje sześć tego typu placówek publicznych, a rankingi oceniające poziom kształcenia na każdej z nich, są regularnie publikowane w Internecie. W większych miastach można się także spotkać z uczelniami prywatnymi, które również oferują studiowanie ekonomii, jednak trzeba pamiętać, że wówczas za edukację trzeba płacić.

Jak dostać się na ekonomię?

Warunki przyjęcia i liczba kandydatów na poszczególne kierunki publikowane są zawsze na stronach uczelni, zazwyczaj na kilka miesięcy przed planowanym rozpoczęciem rekrutacji. Przedmioty maturalne, których wyniki najczęściej przeliczane są na punkty u kandydatów chcących się dostać na ekonomię to matematyka, angielski i jeden dodatkowy przedmiot — może to być geografia, historia czy wiedza o społeczeństwie. Osoby planujące rozpoczęcie studiów ekonomicznych muszą więc z wyprzedzeniem sprawdzić warunki przyjęcia, aby rozpocząć przygotowania i złożyć prawidłową deklarację maturalną.

Jak wygląda nauka na ekonomii?

Ekonomia podzielona jest na studia pierwszego stopnia (trzyletni licencjat) i drugiego stopnia (dwuletnie studia magisterskie). Aby rozpocząć naukę na drugim stopniu (co nie jest obowiązkowe) należy najpierw napisać i obronić pracę licencjacką. Zajęcia na studiach stacjonarnych trwają od poniedziałku do piątku, a ich największe nagromadzenie zdecydowanie występuje na pierwszym roku studiów.

Ponieważ samo pojęcie „ekonomia” jest dość szerokie, same studia czerpią z wielu dziedzin wiedzy — matematyki, rachunkowości, socjologii, języków obcych. Do przedmiotów, z którymi student na pewno spotka się, podejmując studia ekonomiczne, należą m.in. podstawy finansów, mikroekonomia, makroekonomia, język angielski i jeden dodatkowy, rachunkowość, matematyka i podstawy zarządzanie.

Ekonomia — czy jest przyszłościowa?

Ze względu na swoją interdyscyplinarność, ekonomia uważana jest za jeden z najbardziej przyszłościowych obecnie kierunków. Absolwent, nawet po ukończeniu wyłącznie studiów pierwszego stopnia, posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, nauk społecznych, zarządzania i komunikacji interpersonalnej. Pozwala to na znalezienie zatrudnienia w działach zajmujących się finansami niemal w każdej większej firmie, a ponadto, po ukończeniu ekonomii można podjąć pracę w placówkach administracji, biurach nieruchomości czy międzynarodowych korporacjach.

Dowiedz się więcej na https://www.ssw-sopot.pl/ekonomia/