Edukacja jutra to edukacja bez granic, barier i stereotypów!

Edukacja jutra to edukacja bez granic, barier i stereotypów!

edukacja przyszłości

Młodzież od najmłodszych lat dorasta w środowisku internetu, dlatego treści edukacyjne podawane za pomocą platform internetowych są dla niej niezwykle przyjazne, naturalne i preferowane. Swoista ekologia tak zdobywanej wiedzy i ciągle rozszerzających się dzięki niej kompetencji internetowych, w szczególności zaś kluczowa dziedzina, jaką jest edukacja językowa i jej specjalizacje, takie jak nieodzowny dziś na rynku pracy angielski biznesowy, to specjalność internetowych platform edukacyjnych.

edukacja z preply

Platformy językowe korzystją a z doświadczeń globalnych dotyczących badań nad problemami młodzieży w aspekcie jej kreatywności, innowacyjności i budowania relacji z rynkiem edukacyjnym. Światowej renomy badacz potencjału umysłu ludzkiego Ken Robinson wykładając dla szerokiej publiczności problemy edukacji jutra, zwraca uwagę, iż platformy edukacyjne odpowiadają na trzy, kluczowe cechy ludzkiego rozwoju przez całe życie, a w szczególności sprawdzają się one w pracy edukacyjnej z młodzieżą w wieku maturalnym.

Te trzy cechy ludzkiej umysłowości Robinson precyzuje następująco jako:

  • wrażliwość na różnorodność i indywidualność rozwoju każdego człowieka, zwłaszcza młodego,
  • rozbudzanie ciekawości podczas procesu uczenia się, w szczególności języków obcych i ich specjalistycznych wersji takich jak angielski biznesowy,
  • uznanie dla kreatywności samodzielnego uczenia się wraz ze wsparciem mentorskim, które uzyskać można korzystając z platformy edukacyjnej.

Robinson przekonuje, że platforma edukacyjna to rezygnacja ze szkolnych przymusów bycia członkiem grupy i akcent na własne tempo uczenia się. Badania edukacyjne wykazują, że młodzież, która pogłębiała swoją wiedzę za pośrednictwem platform edukacyjnych uzyskuje podczas matur międzynarodowych znacznie wyższe wyniki niż rówieśnicy uczący się wyłącznie metodami szkoły tradycyjnej. Warto więc uczyć się zdalnie i rozwijać swoje kompetencje edukacyjne tą metodą, bo procentują one nie tylko rozwojem osobistym i wzrostem kompetencji edukacyjnych, ale i mierzalnymi sukcesami maturalnymi.

rozwój osobisty

Internetowa platforma edukacyjna to edukacja bez granic, barier i stereotypów! 

Preply to jedna ze sprawdzonych metod e-learningu. W zakresie edukacji językowej daje szansę na uczenie się z pomocą lektorów z całego świata i swobodny wybór sposobu edukacji, indywidualizację tempa kształcenia oraz szereg innych korzyści osobistych. Dziedziny takie jak angielski biznesowy wprowadzane są za pośrednictwem Preply według jednostkowych potrzeb ucznia unikającego dzięki temu stresu i presji grupy. E-learning prowadzony poprzez świetnej jakości platformy internetowe stosują obecnie wiodące, globalne uczelnie, a wśród nich Oxford, Harvard i MIT.

Uniwersytety te stosują platformy internetowe nawet w tradycyjnych, stacjonarnych kursach doceniając ich znaczenie edukacyjne i potencjał budowanie rozwoju osobistego przez studentów. I nie jest to, jak sądzą niektórzy, strategia oszczędnościowa, minimalizująca koszty kształcenia za sprawą możliwości dotarcia poprzez platformę internetową do większej ilości studentów, lecz metoda edukacyjna wzmacniająca szereg kompetencji edukacyjnych i osobistych uczącej się młodzieży, a coraz częściej także dorosłych kontynuujących edukację w ramach kolejnych, dobrowolnie studiowanych fakultetów.

W 2004 roku dwóch badaczy prowadzących porównawcze badania edukacyjne o globalnym zasięgu Dongsonga Zhanga i J. Leona Zhao Can udowodniło, że edukacja zapośredniczona o platformę edukacyjną jako metodykę nauczania jest znacznie skuteczniejsza w trakcie weryfikacji jej wyników podczas egzaminów maturalnych i studenckich niż zwykłe lekcje i wykłady w klasach. Okazuje się, że uczniowie i studenci, którzy przechodzili kursy online w ramach platformy edukacyjnej uzyskiwali znacznie wyższe oceny z egzaminów końcowych niż ich koledzy karnie uczący się tradycyjnymi metodami.

W przypadku nauki języków obcych, zwłaszcza w ich wersji specjalistycznej, takiej jak angielski biznesowy lub medyczny, studenci zdawali egzaminy z wynikami punktowymi wyższymi nawet o kilkadziesiąt procent i wykazywali się mniejszym stresem egzaminacyjnym. Platforma edukacyjna jest więc nie tylko doskonałym sposobem na edukację bez granic geograficznych, barier mentalnych i stereotypów kulturowych, ale sposobem wdrożenia młodego człowieka w skuteczną edukację przez całe życie.  

skuteczna edukacja

Platformy językowe pomagają nie tylko w nauce samego języka, ale i rozwoju umiejętności uczenia się 

Platformy językowe proponują uczniom, a wśród nich w szczególności maturzystom, dostęp do najlepszych nauczycieli języków. Uczeń nie musi martwić się wyborem nauczyciela, wystarczy że określi swoje potrzeby edukacyjne, a nauczyciel może zgłosić się do niego sam. Dziś znajomość ogólnych i specjalistycznych języków międzynarodowych, otwiera wiele drzwi kariery, ale edukacja za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej to także trening rozwoju osobistego, który wyposaży maturzystę w wiedzę i umiejętności procentujące przez całe życie.