Dlaczego warto studiować Psychologię w biznesie? -

Dlaczego warto studiować Psychologię w biznesie?

psychologia w biznesie

Studia z zakresu psychologii biznesu stają się coraz bardziej popularne, ponieważ wszystkie sektory gospodarki zaczęły doceniać umiejętności i wiedzę wyszkolonych specjalistów w tej dziedzinie. Psychologowie biznesu wiedzą, jak analizować, wyjaśniać i wpływać na ludzkie zachowania w kontekście ekonomicznym przy użyciu koncepcji psychologicznych. Dostarczają firmom ważnych informacji przy wprowadzaniu nowych produktów lub wdrażaniu działań zwiększających motywację pracowników.

Czym dokładnie jest psychologia biznesu?

Jest to dziedzina interdyscyplinarna, która łączy w sobie treści psychologiczne i ekonomiczne związane z zachowaniem człowieka. Psychologia biznesu bada wzorce zachowania ludzi i firm, ale także istotnych grup społecznych. Jako subdyscyplina psychologii, zajmuje się tematami, które można podzielić na trzy główne kategorie:

  • psychologia rynku, reklamy i mediów zajmująca się m.in. sposobem dotarcia do określonych grup docelowych oraz projektowaniem kampanii marketingowych,
  • psychologia personalna zajmująca się przedsiębiorstwami i badaniem motywacji oraz rozwoju pracowników,
  • psychologia organizacji zajmująca się efektywnym funkcjonowaniem w przedsiębiorstwie.

Czy warto studiować na kierunku Psychologia w biznesie?

Studiowanie psychologii biznesu daje możliwość ciągłego poszerzania swoich horyzontów. Ze względu na znajomość kultury i rozumienie innych osobowości i sposobów myślenia, psychologowie biznesu są lepiej wyszkoleni w wielu sytuacjach. Dzięki wiedzy zdobytej na kierunkach związanych z zarządzaniem biznesem i psychologią coraz więcej firm korzysta z doświadczenia tych specjalistów. Ponadto, studenci psychologii biznesu uczą się zorientowanego na metody sposobu myślenia, którego brakuje studentom czystego biznesu.

Gdzie studiować psychologię biznesu?

Psychologia w biznesie to niezwykle interesujący kierunek studiów, który łączy wiedzę z zakresu biznesu i psychologii człowieka. Został on szczególnie dopracowany na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki. Studia w Krakowie koncentrują się na zdobyciu praktycznej wiedzy i umiejętności w takich obszarach jak zachowania organizacyjne, projekty, zarządzanie zmianą oraz mind conditioning w biznesie. Na kursach studenci korzystają z doświadczenia cenionych wykładowców, współpracy z firmami oraz z różnorodnych międzynarodowych projektów badawczych. 

Co trzeba zrobić, aby odnieść sukces zawodowy?

Psychologowie biznesu są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy i konkurują z ekonomistami w działach HR i marketingu międzynarodowych firm. Ścieżki kariery absolwentów psychologii biznesu są niezwykle zróżnicowane ze względu na szerokie spektrum ich wiedzy i możliwości zastosowania. W trakcie studiów każdy znajdzie swoją ulubioną dziedzinę, dzięki czemu z czasem będzie mógł specjalizować się w bardzo wąskim zakresie. Dlatego ważne jest, aby młodzi psychologowie biznesu dobrze znali swoje kompetencje i potrafili się nimi wykazać.