Czym są kompetencje XXI wieku? MatFiz24.pl

Czym są kompetencje XXI wieku?

czym są komeptencje w xxi wieku

Różnorodne kompetencje w naszym życiu determinują to, kim się staniemy, jaką pracę otrzymamy i czy się w niej będziemy spełniać. Obecnie od przyszłych pracowników wymagane są zupełnie inne kompetencje niż jeszcze 10 lat temu. Jest to uwarunkowane tym, że świat wokół nas szybko się zmienia, a postęp technologiczny pcha nas ku kolejnym zmianom. Jak wyglądają współczesne kompetencje? Które z nich warto rozwijać i jak to zrobić?

Kompetencje XXI wieku, czyli jakie?

Jak to zostało wspomniane, w XXI wieku kompetencje, które wymagane są w życiu codziennym, ale i na rynku pracy determinowane są tym, jak bardzo zmienia się świat i rosnącym znaczeniu rozwijającej się technologii praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. Obecnie do najczęściej poszukiwanych umiejętności zaliczyć można przede wszystkim:

 • twórczość i abstrakcyjność;
 • dyplomację i takt;
 • rozwiązywanie problemów;
 • pracę w zespole;
 • obsługę klienta;
 • zarządzanie zmianą;
 • przeżywanie trudnych rozmów;
 • przeżywanie wielokrotnej odmowy;
 • wytrzymałość psychiczną;
 • zarządzenie ryzykiem;
 • współodczuwanie emocji drugiego człowieka;
 • zarządzanie konfliktem.

Należy też pamiętać, że liczą się również ponadczasowe umiejętności takie jak:

 • sprawna komunikacja;
 • sprawność matematyczna;
 • przedsiębiorczość;
 • wiedza o kulturze i społeczeństwie;
 • sprawność naukowa.

Jak kształcić w sobie kompetencje XXI wieku?

Na to pytanie na bieżąco starają się odpowiadać eksperci skupieni wokół projektu LifeSkills, który stawia na rozwój kompetencji potrzebnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. W ramach projektu zostało stworzone liceum ogólnokształcące, którego autorskie programy nauczania uwzględniają między innymi dane zawarte w specjalnym raporcie dotyczącym kompetencji. Raport opracowany przez World Economic Forum we współpracy z The Boston Consulting Group – New Vision for Education „Unlocking the Potential of Technology” wskazuje trendy rozwoju we współczesnym świecie.

Więcej na temat programu nauczania przygotowanego dla liceum ogólnokształcącego, a także o dniach otwartych, w czasie których można spotkać się z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie odpowiednich zagadnień do nauczana młodzieży można dowiedzieć się na stronie www.lifeskills.pl.