Czy warto brać korepetycje z fizyki? MatFiz24.pl

Czy warto brać korepetycje z fizyki?

korepetycje fizyka

Wielu uczniów nie lubi fizyki. Ta nauka, zajmująca się badaniem zjawisk w otaczającym nas świecie, jest postrzegana, jako jeden z najtrudniejszych szkolnych przedmiotów. Może sprawiac kłopoty zwłasza w sytuacji, gdy uczeń nie ma predyspozycji do nauk ścisłych, bo przecież nie każdy je posiada. Zapewne podstawowym problemem jest fakt, że nauka fizyki wymaga jednocześnie wiedzy matematycznej, a raczej tak zwanego zmysłu matematycznego. Fizyka jest trudnym przedmiotem z jeszcze jednego powodu. Wymaga, bowiem łączenia umiejętności matematycznych, niezbędnych do wykonywania zadań, z dosyć szeroką wiedzą teoretyczną. Co zrobić, aby fizyka nie była dla uczniów prawdziwą zmorą, a szansą na dostrzeganie zjawisk fizycznych w otaczającym ich środowisku przyrodniczym i technice oraz możliwości wykorzystywania wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego?

Zanim wybierzemy korepetycje

Przedmioty humanistyczne większość uczniów jest w stanie opanować, przy niewielkiej pomocy rodziców, czy zdolniejszych kolegów.  Przedmioty ścisłe sprawiają o wiele więcej problemów. W niektórych przypadkach może się, więc okazać, że jedynym wyjściem są korepetycje. Zanim jednak rodzice zdecydują się na ten krok, powinni przemyśleć próbę samodzielnego nadrobienia zaległości. Oczywiście pod warunkiem, że są one niewielkie.  Regularne odrabianie zadań i powtarzanie materiału z lekcji może przynieść bardzo pozytywne skutki. Rolę korepetytora może odegrać sam rodzic, zwłaszcza, jeżeli w przeszłości sam nie miał problemów z tym przedmiotem i „odkurzy” nieco swoją wiedzę. Zazwyczaj kilka popołudni spędzonych nad podręcznikiem pozwoli poprawić złe oceny.

Gdy korepetycje to jedyne wyjście

Jeżeli problemy z fizyką nie wynikają jedynie z niekonsekwencji i lenistwa, warto skorzystać z korepetycji. Przy obecnym systemie nauczania, gdy na wielu uczniów przypada jeden nauczyciel wszelkie próby indywidualnego podejścia do ucznia są skazane na niepowodzenie. Zdolni uczniowie chwytają w lot wiadomości przekazywane przez nauczyciela, zwłaszcza, jeżeli fizyka jest ich pasją. Niektórym uczniom jednak nie wystarcza 45 minut lekcji, aby zrozumieć pewne fizyczne zjawiska. Jest to zupełnie zrozumiałe. Każdy z nas przecież uczy się w innym tempie. Prywatne lekcje pozwalają uczniowi przyjrzeć się dokładniej poznawanym zagadnieniom. Zazwyczaj okazuje się, że wytłumaczenie danego tematu w odpowiedni sposób sprawia, że znikają problemy z przyswajaniem wiedzy.  Uczniom niezwykle trudno jest nauczyć się czegoś, co jest dla nich kompletnie niezrozumiałe. W przypadku fizyki uczenie „na pamięć” w ogóle nie wchodzi w grę.

Rynek korepetycji

Znaleźć korepetytora nie jest dzisiaj wielkim problemem. Rynek korepetycji jest naprawdę ogromny i bogaty w  przeróżne oferty. Możemy znaleźć korepetytorów zarówno wśród nauczycieli akademickich, jak i nauczycieli uczących w szkołach.  Korepetycji udzielają również studenci oraz zdolni uczniowie. Oczywiście w przypadku korzystania z usług nauczyciela, musimy liczyć się z wyższą ceną dodatkowych lekcji. Studenci i uczniowie nie mają tak wielkich wymagań finansowych. Bardzo często dorabiają sobie do kieszonkowego. Kto lepiej przekaże wiedzę uczniowi? Należy pamiętać, że stopień naukowy czy zawód nauczyciela nie zawsze okazuje się gwarancją sukcesu. W przypadku udzielania korepetycji o wiele bardziej liczy się swego rodzaju pasja, umiejętność przekładania skomplikowanych pojęć fizycznych na język młodego człowieka.  Jeżeli szukasz korepetytora, możesz np.  odwiedzić stronę internetową www.korepetycje24.com – jedną z największych bez ogłoszeń korepetycji w Polsce. Zyskasz dzięki niemu pewne rozeznanie na rynku korepetycji w Twoim mieście.

Korepetycje z fizyki, jako szansa na indeks

Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego warto poważnie rozważyć opcję, jaką są korepetycje. Fizyka jest przedmiotem, którego opanowanie pozwala myśleć o edukacji technicznej na poziomie studiów wyższych. Na politechnikach, na wielu kierunkach fizyka jest przedmiotem wymaganym. Aby dostać się na wymarzone studia techniczne, trzeba najpierw zdać maturę z fizyki na poziomie rozszerzonym, a nie jest to łatwe zadanie. Korepetycje z fizyki pozwalają usystematyzować wiedzę oraz zdobyć sprawność w rozwiązywaniu zadań fizycznych. Dlatego warto o nich pomyśleć w liceum, gdy uczeń ma jasno sprecyzowane plany na przyszłość, a wiążą się one ze studiami technicznymi.