Czy korepetycje z matematyki przydadzą się każdemu uczniowi? MatFiz24.pl

Korepetycje z matematyki i innych przedmiotów ścisłych – przydadzą się każdemu uczniowi?

centrum korepetycji edum

Przedmioty ścisłe często sprawiają uczniom wiele problemów. W szkołach zwykle nie ma warunków na indywidualne konsultacje z nauczycielami. Program jest obszerny, czasu jest niewiele, klasy są liczne, a pedagog tylko jeden. Matematyka, fizyka, czy chemia wymagają koncentracji i zaangażowania, a na lekcjach nie zawsze jest to możliwe. Niestety, ale każde zaniedbanie na początku nauki przedmiotów ścisłych ma swoje konsekwencje na dalszych etapach, trudno jest opanować bardziej złożone działania, kiedy nie rozumie się podstaw. Aby utrzymać wysoką średnią i dobrze zdać testy końcowe wielu uczniów decyduje się na wsparcie ze strony korepetytora.

Matura z matematyki

Zainteresowanie korepetycjami z przedmiotów ścisłych szczególnie wzrosło, kiedy do puli obowiązkowych przedmiotów zdawanych na maturze weszła matematyka. Zwłaszcza uczniowie z klas o profilach humanistycznych obawiali się, że mogą mieć problemy ze zdaniem egzaminu na poziomie podstawowym. W tych klasach zajęcia z przedmiotów ścisłych nie odbywają się tak często jak język polski, historia, czy języki obce. Wielu uczniów szkół średnich już na etapie pierwszej klasy decydowało się na korepetycje z matematyki. Na wcześniejszych etapach kształcenia sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ zarówno na sprawdzianie szóstoklasisty, jak i na testach gimnazjalnych wszyscy muszą zaliczyć blok matematyczny i przyrodniczy. Ci, którzy gorzej radzą sobie z przedmiotami ścisłymi często szukają pomocy u korepetytorów. Zdarzają się także osoby, które nie radzą sobie z podstawą programową realizowaną na lekcjach w szkołach, wtedy na dodatkowych zajęciach podciągają bieżące oceny, uzupełniają zaległości, odrabiają prace domowe. Wtedy wybierane są również korepetycje z chemii, fizyki czy biologii.

nauka matematyki

Dobry korepetytor

Decydując się na korepetycje z konkretnych przedmiotów powinno się szukać najlepszych w swoich specjalizacjach. Czasami są to nauczyciele szkolni, czy akademiccy, często oferują się studenci lub uczniowie, którzy bardzo znakomicie radzą sobie z danej dziedziny. Popularne są też centra edukacyjne zajmujące się udzielaniem korepetycji, które dysponują doświadczoną kadrą dydaktyczną, mają doświadczenie i są w branży lata, jednym z takich ośrodków jest Edun Korepetycje (http://edun.pl/korepetycje.html). Uczeń sam powinien stwierdzić jaka osoba prowadząca zajęcia będzie mu odpowiadać. Dobrze umówić się na wstępną lekcję pokazową, kiedy uczeń pozna metody i formy nauczania korepetytora. Duże znaczenie mają także ceny, jednak nie powinien to być jedyny wyznacznik. Koszt korepetycji zależny jest od kilku różnych czynników. Korepetycje z biologii i chemii skierowane do aplikantów na medyczne uczelnie będą droższe niż korepetycje z fizyki dla ucznia gimnazjum. Stałe cenniki mają centra korepetytorskie, ale nauczyciele udzielający indywidualnych zajęć bardzo różnie podchodzą do tego tematu. Przy wyborze odpowiedniej osoby niezwykle pomocne są opinie tych, którzy już korzystali z usług danego korepetytora. Doświadczenia innych od stanowią cenne źródło informacji.