Brokerzy Market Maker i ECN - czym się różnią? -

Brokerzy Market Maker i ECN – czym się różnią?

Brokerzy Market

Broker to pewien podmiot, który świadczy usługi na obcy rachunek. Istnieje wiele różnych ich rodzajów w zależności od modelu rynku, na którym działają. Poszczególni brokerzy stosują odmienne technologie i metody zabezpieczeń transakcji czy egzekucji zleceń. Tylko wiedza na temat modeli rynkowych oraz ich specyfiki pozwala dokładnie zrozumieć sposób, w jaki oni funkcjonują. Broker może bowiem występować jako pośrednik lub organizator.

  1. Czym charakteryzuje się broker Market Maker?
  2. Broker ECN – kiedy warto skorzystać?
  3. Broker ECN i Market Maker – różnice
  4. Wady i zalety brokera X-Trade Brokers
  5. Broker Plus500 – charakterystyka

W dalszej części tekstu wyjaśniono, czym charakteryzują poszczególni brokerzy. Przedstawiono najważniejsze różnice pomiędzy Market Maker a ECN, a także wymieniono główne wady i zalety brokera XTB oraz Plus500.

Czym charakteryzuje się broker Market Maker?

Market Maker, jak sama nazwa wskazuje, nie pełni funkcji pośrednika w transakcji, lecz samodzielnie tworzy własny rynek dla uczestników. Brokerzy zajmują się organizowaniem wewnętrznych rynków transakcyjnych i są przeciwstawną stroną transakcji. Oznacza to, że strata tradera staje się zyskiem brokera i na odwrót. Korzystają z kwotowań międzybankowego rynku, podając ceny, po których handlują jego uczestnicy.

Broker Market Maker ustala cenę, po której uczestnik rynku może otworzyć i zamknąć pozycję, a także ma dostęp do każdego zlecenia stop i limit. Jest więc twórcą rynku, który zapewnia swoim klientom ochronę przed ujemnym saldem na rachunkach. Jednak pojawiają się także takie głosy, według których istnieje ryzyko, że niektórzy tego typu brokerzy mogą działać przeciwko nim uczestnikom.

W modelu Market Maker działają różni brokerzy. Tutaj sprawdzisz opinie o brokerze XTB, a tutaj opinie o brokerze Plus500.

Broker ECN – kiedy warto skorzystać?

Największą konkurencję, a zarazem zupełne przeciwieństwo dla Market Maker stanowi broker ECN, czyli Electronic Communication Network. Jest to sieć, gdzie dochodzi do rozliczenia transakcji forex. Oznacza to, że zadaniem brokera jest wysłanie zlecenia do innego podmiotu, zwanego dostawcą płynności, który to zlecenie realizuje. Spełnia więc funkcję pośrednika w transakcjach na rynku, znajdującym się poza systemem bankowym.

W tym przypadku broker ENC nie stanowi przeciwstawnej strony w handlu. Może wysyłać zlecenia na przykład do banku, spółki zależnej lub innego dostawcy płynności. Istnieje tutaj ryzyko, że tego typu broker, który jest pośrednikiem, rozpocznie wypełniać swoje zamówienia w taki sam sposób, jak Market Maker. Będąc inwestorem, należy więc pamiętać, aby handlować na możliwie najbardziej płynnym rynku.

Broker ECN i Market Maker – różnice

Przed podjęciem decyzji o wyborze określonego typu brokera należy dokładnie zapoznać się z zasadami ich funkcjonowania na rynku. W zależności od celu i oczekiwań inwestorów poszczególne odmienności mogą mieć bowiem kluczowe znaczenie. Największą różnicą pomiędzy brokerami Market Maker a ECN jest fakt, że pierwszy z nich stanowi stronę transakcji oraz jest twórcą wewnętrznych rynków transakcyjnych. Odnotowano przypadki, w których działał on przeciwko swoim klientom. Natomiast drugi z nich jest wyłącznie pośrednikiem, więc zachodzi mniejsze ryzyko powstania konfliktu na linii broker-inwestor.

Kolejna istotna różnica dotyczy sfery wynagrodzenia. Broker Market Maker zarabia na spreadzie, czyli różnicy pomiędzy kursem kupna danego instrumentu finansowego, a kursem jego sprzedaży. Z kolei broker ECN uzyskuje swoje przychody w formie prowizji od wartości transakcji.

Market Maker może zaoferować procentowy bonus od depozytów i redepozytów, przetwarzając transakcje na swój własny rachunek. Natomiast brokerzy ECN pozwalają inwestorom umieszczać oferty w arkuszu zleceń, w wyniku czego stają się dostawcami płynności.

Wady i zalety brokera X-Trade Brokers

X-Trade Brokers stanowi jeden z najbardziej popularnych rodzajów Market Maker, który udostępnia swoim klientom specjalne narzędzia i platformy. Jego największą zaletą są korzystne warunki inwestycyjne, np. możliwość założenia wielu oddzielnych rachunków, brak minimalnego depozytu czy przyznawanie nagród dla najlepszych traderów. Ponadto inwestor może skorzystać z opcji założenia darmowego konta, buforu bezpieczeństwa oraz systemu rekompensat, który prowadzi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Istotną wadą brokera XTB jest oferowanie prowadzenia konta wyłącznie w kilku walutach.

Broker Plus500 – charakterystyka

Kolejny broker Market Maker to Plus500, który oferuje swoim klientom możliwość handlowania kontraktami CFD na pary walutowe, towary, akcje, kryptowaluty oraz opcje. Jego mocną stroną są narzędzia zarządzania ryzykiem, duże zróżnicowanie instrumentów finansowych, brak prowizji, ochrona środków inwestora w przypadku bankructwa brokera, wąskie spready oraz wiele sposobów dokonywania wpłat i wypłat. Wadą brokera Plus500 jest jednak konieczność opłacania platformy internetowej, jeśli klient nie korzysta z niej przez okres dłuższy niż trzy miesiące.