Konkurs kuratoryjny z matematyki 2010/11 – Śląskie – Etap wojewódzki

UZYSKAJ DOSTĘP DO CAŁEJ STRONY MATFIZ24.PL
Zadanie 1. (0-3)

Wyrażenie \(w\left( n \right)=n+\sqrt{n}\). Jeśli n jest liczbą naturalną, to w(n) może przyjąć wartość.

 1. 90 PRAWDA/FAŁSZ
 2. 110 PRAWDA/FAŁSZ
 3. 60 PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-3)

Wiadomo, że \({x}^{3} = 5\), wtedy

 1. \(2{{x}^{3}}=25\) PRAWDA/FAŁSZ
 2. \({{x}^{9}}=15\) PRAWDA/FAŁSZ
 3. \(x=\sqrt[3]{5}\) PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-3)

Punkty E i F są środkami boków AB i BC kwadratu ABCD, którego bok ma długość a.

 1. Pole trójkąta AEF stanowi \(\frac{1}{8}\) pola kwadratu ABCD. PRAWDA/FAŁSZ
 2. Pole trójkątów AEF i EBF są równe. PRAWDA/FAŁSZ
 3. Obwód trójkąta ABF wynosi \(\frac{3}{2}a+a\sqrt{5}.\) PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-3)

Określamy działanie: \(a*b=\frac{a+b}{ab}\), dla liczb dodatnich a, b.

 1. \(a*b=b*a\) PRAWDA/FAŁSZ
 2. \(\left( a*b \right)*c=a*\left( b*c \right) \)PRAWDA/FAŁSZ
 3. \(\left( a+b \right)*c=a*c+b*c\) PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0-3)

Dwa okręgi: opisany na trójkącie równobocznym i wpisany w ten trójkąt, wyznaczają pierścień o polu \(12\pi c{{m}^{2}}.\)

 1. Pole tego trójkąta jest większe od \(12\pi c{{m}^{2}}.\) PRAWDA/FAŁSZ
 2. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie ma długość 4 cm. PRAWDA/FAŁSZ
 3. Pole koła wpisanego w ten trójkąt jest równe \(4\pi c{{m}^{2}}.\) PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (0-3)

Funkcja f każdej liczbie naturalnej nie mniejszej niż 1000 i nie większej niż 2010 przyporządkowuje resztę z dzielenia tej liczby przez 5.

 1. Zbiorem wartości tej funkcji jest {4, 3, 2,1, 0}. PRAWDA/FAŁSZ
 2. Funkcja ta jest określona dla 1010 argumentów. PRAWDA/FAŁSZ
 3. Funkcja przyjmuje wartość 0 dla 203 argumentów. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (0-3)

Bankomat kwotę 370 zł wypłacił banknotami o nominałach 50 zł i 20 zł.

 1. Wszystkich banknotów może być 10. PRAWDA/FAŁSZ
 2. Banknotów o nominale 50 zł może być o 3 mniej niż o nominale 20 zł. PRAWDA/FAŁSZ
 3. Może być jednakowa ilość banknotów każdego z dwóch nominałów 50 zł i 20 zł. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 8. (0-3)

Wyrażenie \(w={{\left( 2x+4 \right)}^{2}}-5\), gdzie x oznacza dowolną liczbę rzeczywistą, przyjmuje wartości, które

 1. mogą być dowolnymi liczbami rzeczywistymi. PRAWDA/FAŁSZ
 2. są tylko liczbami dodatnimi. PRAWDA/FAŁSZ
 3. są tylko liczbami nie mniejszymi niż –5. PRAWDA/FAŁSZ

Treść dostępna dla Użytkowników Premium

47.00 PLN Sposób zapłaty: Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

Odblokuj na 180 dni
Zadanie 9. (0-4)

Plac zabaw ma kształt sześciokąta, którego każde dwa kolejne boki są do siebie prostopadłe i mają długości 16 m, 10 m, 8 m, 6 m, 5 m, 3 m. Oblicz, jakie \(\underline{największe}\) pole może mieć taki plac i uzasadnij, że jest to największe pole.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0-4)

Wykres funkcji f(x) = ax + b przechodzi przez punkty A(3, 5) i B(- 2,1). Uzasadnij, że punkt P(103, 85) również należy do wykresu tej funkcji. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0-4)

Po spaleniu 500 kg mieszanki węgla dwóch gatunków pozostało z węgla I gatunku o 42 kg popiołu mniej niż z węgla II gatunku. Węgiel I gatunku pozostawia 12% popiołu, a węgiel II gatunku pozostawia 22% popiołu. Ile węgla każdego gatunku było w tej mieszance?

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-4)

W sześciennej kostce o krawędzi 5 dm, wydrążono na wylot dwa tunele prostopadłe do ścian bocznych. Przekrojem każdego z tuneli jest prostokąt o wymiarach 1 dm i 3 dm (patrz rysunek). Oblicz, jaka jest objętość bryły po wydrążeniu tuneli. Odpowiedź uzasadnij.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Konkurs kuratoryjny z matematyki 2010/11 – Śląskie – Etap wojewódzki
5 (100%) 1 vote

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *