Matura z matematyki 2005 – Maj podstawowa

UZYSKAJ DOSTĘP DO CAŁEJ STRONY MATFIZ24.PL

Majowa matura z matematyki 2005 przeszła już do historii. Zobacz arkusz i odpowiedzi – oceń skalę trudności zadań. Sprawdź, czy poradziłbyś sobie z arkuszem Centralnej Komisji Edukacyjnej?

Arkusz i odpowiedzi Centralnej Komisji Edukacyjnej

  • Matura z matematyki 2005 – Maj Poziom Podstawowy – Arkusz CKE
  • Matura z matematyki 2005 – Maj Poziom Podstawowy – Odpowiedzi CKE

Zadania maturalne z matematyki 2005 – odpowiedzi

Zadanie 1. (3 pkt)

W pudełku są trzy kule białe i pięć kul czarnych. Do pudełka można albo dołożyć jedną kulę białą albo usunąć z niego jedną kulę czarną, a następnie wylosować z tego pudełka jedną kulę. W którym z tych przypadków wylosowanie kuli białej jest bardziej prawdopodobne? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (4 pkt)

Dany jest ciąg \(\left( {{a_n}} \right)\,,\) gdzie \({a_n} = \frac{{n + 2}}{{3n + 1}}\quad dla\quad n = 1,2,3…\) Wyznacz wszystkie wyrazy tego ciągu większe od \(\frac{1}{2}.\)

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (4 pkt)

Dany jest wielomian \(W\left( x \right) = {x^3} + k{x^2} – 4.\)
a) Wyznacz współczynnik k tego wielomianu wiedząc, że wielomian ten jest podzielny przez dwumian x + 2.
b) Dla wyznaczonej wartości k rozłóż wielomian na czynniki i podaj wszystkie jego pierwiastki.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (5 pkt)

Na trzech półkach ustawiono 76 płyt kompaktowych. Okazało się, że liczby płyt na półkach górnej, środkowej i dolnej tworzą rosnący ciąg geometryczny. Na środkowej półce stoją 24 płyty. Oblicz, ile płyt stoi na półce górnej, a ile płyt stoi na półce dolnej.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (4 pkt)

Sklep sprowadza z hurtowni kurtki płacąc po 100 zł za sztukę i sprzedaje średnio 40 sztuk miesięcznie po 160 zł. Zaobserwowano, że każda kolejna obniżka ceny sprzedaży kurtki o 1 zł zwiększa sprzedaż miesięczną o 1 sztukę. Jaką cenę kurtki powinien ustalić sprzedawca, aby jego miesięczny zysk był największy?

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (6 pkt)

Dane są zbiory liczb rzeczywistych: \[A = \left\{ {\;x:\left| {x + 2} \right|\left\langle 3 \right.} \right\}\] \[B = \left\{ {\;x:{{\left( {2x – 1} \right)}^3} \le 8{x^3} – 13{x^2} + 6x + 3} \right\}\] Zapisz w postaci przedziałów liczbowych zbiory A, B, A ∩ B oraz B − A.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (5 pkt)

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki sondażu przeprowadzonego w grupie uczniów, dotyczącego czasu przeznaczanego dziennie na przygotowanie zadań domowych.

Rachunek prawdopodobieństwa
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 8. (6 pkt)

Z kawałka materiału o kształcie i wymiarach czworokąta ABCD (patrz na rysunek poniżej) wycięto okrągłą serwetkę o promieniu 3 dm. Oblicz, ile procent całego materiału stanowi jego niewykorzystana część. Wynik podaj z dokładnością do 0,01 procenta.

Okrag wpisany w czworokąt

Treść dostępna dla Użytkowników Premium

47.00 PLN Sposób zapłaty: Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

Odblokuj na 180 dni
Zadanie 9. (6 pkt)

Rodzeństwo w wieku 8 i 10 lat otrzymało razem w spadku 84100 zł. Kwotę tę złożono w banku, który stosuje kapitalizację roczną przy rocznej stopie procentowej 5%. Każde z dzieci otrzyma swoją część spadku z chwilą osiągnięcia wieku 21 lat. Życzeniem spadkodawcy było takie podzielenie kwoty spadku, aby w przyszłości obie wypłacone części spadku zaokrąglone do 1 zł były równe. Jak należy podzielić kwotę 84100 zł między rodzeństwo? Zapisz wszystkie wykonywane obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (7 pkt)

W ostrosłupie czworokątnym prawidłowym wysokości przeciwległych ścian bocznych poprowadzone z wierzchołka ostrosłupa mają długości h i tworzą kąt o mierze 2α. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Matura z matematyki 2005 – Maj podstawowa
5 (100%) 1 vote

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *